Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Att kompetensutveckla under omställning

Ett fungerande näringsliv behöver en stadig tillströmning av uppdaterad kompetens. I pandemins kölvatten har såväl företag som hela branscher behövt ställa om, med ett markant ökat behov av kompetensutveckling och kompetensförsörjning som följd. För att lösa situationen krävs samarbete och i Västra Götalandsregionen har man kommit en bra bit på vägen.

Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen
Anders Carlberg

I Västra Götalandsregionens upptagningsområde bor 1,7 miljoner invånare utspridda över 49 kommuner. Företagen är stora och sysselsätter många. Det är därför angeläget för hela samhället att parterna; regionen, utbildningsanordnare och näringslivet arbetar nära varandra för att lösa de utmaningar som ligger framför dem.

– Vårt uppdrag är att jobba med strategisk kompetensförsörjning, vilket egentligen betyder att vi ska se till att alla delarna i kompetensförsörjningssystemet fungerar. Utöver det ska vi också svara mot de politiska utvecklingsmålen. Klimatomställning, digitalisering och elektrifiering. Med andra ord ska vårt arbete bidra till att individen får hjälp att hitta sin plats på arbetsmarknaden samtidigt som vi bidrar till näringslivets omställning för att sänka CO2-utsläpp och samtidigt bli mer konkurrenskraftiga, säger Anders Carlberg, avdelningschef för Regional utveckling på Västra Götalandsregionen.

Ökad omställningstakt på grund av pandemin

Coronapandemin har på många vis tvingat fram en ökad omställningstakt. Permitteringar och uppsägningar kräver kompetensutveckling för individen, samtidigt som lägre produktionstakt på företagen har lämnat utrymme för ökat fokus på omställning.

– Det som skett nu är att vi lyft blicken och ser till den jättelika omställning som ligger framför oss. Det finns gemensamma behov i hela branscher och sektorer att arbeta med, t ex kompetensutveckling inom elektrifiering och digitalisering och därför stora effektivitetsvinster i att samordna arbetet med kompetensomställning inom dessa områden, berättar Anders Carlberg.

Nu är möjligheterna för kompetensutveckling bättre

Arbetet utgår ifrån kompetensråd, samarbetsgrupper där representanter från både arbetsgivare och arbetstagare deltar. Gruppen ska ligga långt fram i omvärldsbevakningsfrågor, beställa expertstudier och ta ställning till vilka behov som föreligger i nutid såväl som i framtiden. Att delta i kompetensråden handlar dels om bevaka sina egna områden, men även att nå ut bredare med möjlighet att påverka inom det stora nätverk ett deltagande i kompetensrådet ger. För att det sen ska bli lite verkstad finns det kopplat till råden branschspecifika kompetensråd med egna processledare kopplade till sig.

– Exempel på sådana råd är besöksnäringen och fordonsområdets branschråd. Bägge har varit väldigt aktiva under pandemin. De har varit framgångsrika i att peka ut vilka specifika kompetensutvecklingsinsatser som krävs för att stärka sin näring, vilka målgrupper som avses och vilka områden som kräver ökad kompetens, säger Anders Carlberg.

Kräver kollektiva ansträngningar

Att arbeta med branscher i omställning kräver kollektiva ansträngningar för att lösa gemensamma problem. Att tänka om och justera arbetet i kompetensråden har tagit tid men Anders Carlberg ser idag ett ökat intresse för kompetensförsörjningsfrågor och ökad tilltro till nätverkens kapacitet. Frågan är vad som händer nu. Vad ser han framför sig när tillvaron återgår till det normala?

– Under den här tiden har nya avtal tecknats mellan arbetsmarknadens parter, med kompetensutveckling som en viktig del av avtalen. Det blir en grund för kompetensutveckling för de anställda. Nu är möjligheterna för kompetensutveckling bättre. Vi kan använda kompetensråden för att stödja systemet och göra livslångt lärande ännu mer relevant för arbetsmarknadens parter, avslutar Anders Carlberg.

Publicerad: 2021-01-26
Carl Heath

Kontaktperson

Carl Heath

Forskare

Läs mer om Carl

Kontakta Carl

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.