Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Att hitta balansen mellan brandsäkert och kemikaliefritt

De flesta dödliga bränder sker i våra bostäder. Möbler och inredning är det första som antänds. Det är viktigt att det finns brandsskyddskrav. Men hur höga ska de vara? Och hur kan industri och myndigheter hitta miljövänliga och hållbara lösningar.
– Att se alla behoven är viktigt, säger Karolina Storesund, brandforskare på RISE.

Det är mycket som påverkar om ett material är brandfarligt. Det finns i dag olika vägar att gå för att nå ett bra brandskydd i våra hem. De senaste åren har lagar och regler varit den vanligaste vägen. Men här  finns en viktig balansgång.

– Om myndigheter ställer höga krav på brandskyddade produkter. Ja, då kan mängden flamskyddsmedel öka. Ibland till mängder som inte är bra för vare sig hälsa eller miljön. Går det att hitta en optimal kravnivå att rekommendera, säger Karolina Storesund.

Ny kunskap om flamskyddsmedel behövs

I USA har det länge varit höga brandkrav på möbler och annan lös inredning vilket lett till höga nivåer av flamskyddsmedel. Nu pågår en debatt för hur detta ska minskas och regelverket är under förändring. I Sverige är det inte lika omfattande nivåer – men ny kunskap behövs för att följa med i utvecklingen.

I forskningsprojektet ”Brandsäker inredning i ett cirkulärt och hållbart perspektiv” undersöks även alternativa sätt att öka brandsäkerheten i möbler och inredning. Miljövänliga alternativ testas. Till exempel är en textilstudent knuten till projektet för att prova fibertyper där ull har vävts in.

– Vi har även samarbete med industrin för att kunna få nya material att titta på, säger Karolina Storesund.

Viktigt studera livscykeln för nya flamskyddsmedel

I dag finns det inte så mycket incitament för möbeltillverkare att tillverka mer brandsäkra möbler. Möbler konkurrerar ofta med pris och design – att sälja en stol med att den är mer brandsäker än en annan stol kan möta argumentet att den är dyr och inte är bra för hälsa och miljö. Det finns därför ett behov för brandsäkra möbler som är tillverkade på ett miljövänligt och cirkulärt hållbart vis.

Just cirkuläriteten är också något som undersöks. I takt med att ämnen förbjudits har nya börjat användas. Här är det viktigt med mer kunskap om hela livscykeln för de nya medlen för att kunna veta att de miljövänliga alternativen verkligen håller vad de lovar.

Även designen påverkar brandsäkerheten

Under projektet kommer även modellstolar i olika material eldas upp för att mäta effekter av olika lösningar. Det är inte enbart materialen som är intressanta utan också hur designen påverkar.

– Det som är mest brännbart i våra möbler är stoppningen. Det är ofta lättantändliga plaster som brinner snabbt och med mycket svart rök, säger Karolina Storesund.

För att kunna nå bra resultat behövs det ett samarbete mellan industrin, myndigheter och brandsforskare.

– Det är viktigt att se de olika behoven, säger Karolina Storesund.