Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Återvunnen plastförpackning visar på nya möjligheter

Att göra nya förpackningar av återvunnen plast görs idag sällan, men här finns stor potential. Med rätt metoder kan plast återvinnas upp till sju gånger – ett exempel på användningsområde är den såpaflaska som tagits fram av 100 procent återvunnen konsumentplast. 

Plastförpackningar står för runt 40 procent av Europas plastanvändning. Samtidigt är återvinningsgraden av förpackningarna relativt låg. I Sverige materialåtervinns ungefär 17 procent av den återvunna plasten, och resten förbränns och blir till energi.  

– Även om vi i Sverige har ett lagstiftat konsumentansvar för bland annat plastförpackningar, och idag samlar in strax över 40 procent av den producerade mängden, så är inte insamling nog. Man måste även få avsättning för det material som samlas in, säger Henrik Oxfall på RISE.  

Utseende och doft en utmaning 

En av utmaningarna med att återvinna och skapa nya produkter av plast, är att kvaliteten på den återvunna plasten skiljer sig mycket. I dag används plast från återvunna plastförpackningar ofta till sopsäckar, krukor eller plastprofiler, men sällan till nya plastförpackningar, av flera anledningar: Dels är det svårt att åstadkomma en livsmedelsgodkänd kvalitet, dels blir färgen och doften inte är så tilltalande som vi konsumenter är vana vid när det gäller förpackningar.  

I detta fall har RISE i samarbete med aktörer från återvinningsbranschen, förpackningsindustrin och ICA, tagit fram en såpaflaska gjord av 100 procent återvunnen konsumentplast.  

– Genom en flaska där vi accepterar en varierad grå färg kan vi ta till vara på plasten och materialåtervinna den utan att tillsätta nya färgämnen, säger Louise Nilsson, chef för produktinnovation på ICA Sverige, som tror att projektet kommer att ha stor betydelse framåt. 

– En stor del återvunnen plast går i dag till energiåtervinning eftersom efterfrågan och användningsområdena för returplast har varit begränsade. Den processbeskrivning som ICA och RISE tar fram kommer kunna komma hela branschen till godo. 

En produkt som visar vägen  

Genom att ta fram den här såpaflaskan, har man kunnat visa på möjligheter med återvunnen konsumentplast, med hjälp av ett lyckat exempel.

– Vi vill öka användningen av återvunnen plast, och visa att det går. Så målsättningen med projektet har varit just att visa att det är möjligt att tillverka förpackningar av återvunnen plast, öka efterfrågan på ett återvunnet material och på så sätt förändra hela förpackningsindustrin på sikt, säger Henrik Oxfall, som menar att om man visar att det går att tillverka en såpaflaska, kan nästa steg vara en annan produkt – en schampoflaska, en bilpanel eller andra applikationer i plast.  

–  Om man visar att detta går, så finns det ingen anledning att använda något annat material.  

Lösning för tvätt krävs 

För att tillverka en produkt som uppfyller alla mekaniska krav som ställs på en förpackning behöver plasten först processas. En lösning som krävdes för att kunna ta till vara plasten var faktiskt varmt vatten.  

– I detta fall tvättades plastråvaran i varmt vatten för att få bort olika orenheter som matrester och fett. Vattnet måste var tillräckligt varm för att alla dessa rester ska försvinna, berättar Henrik Oxfall.   
 

Testbädd för plaståtervinning 

RISE driver en testbädd inom materialåtervinning av plast, som innefattar flera projekt inom plaståtervinning. I testanläggningen utvecklas och testas nya metoder för att föra tillbaka plasten i nya produkter. Här genomförs hållbarhets- och värdeflödesanalyser, utbildningar inom området och support ges i hållbarhetsfrågor, och tekniska frågor kring konstruktion, material och återvinningsmetoder. Testbädden finansieras av Västra Götalandsregionen. 

Annika Boss

Kontaktperson

Annika Boss

Forskare

+46 10 228 48 15

Läs mer om Annika

Kontakta Annika
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.