Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Alternativ till fosfat för effektiva och mer miljövänliga diskmedel

I Europa används mer än 550 000 ton maskindiskmedel för konsumenter varje år, vilket resulterar i stora mängder kemikalier i avloppsvattnet. Sedan januari 2017 är det dock förbjudet med fosfater i maskindiskmedel. I Sverige var vi tidiga med att fasa ut det miljöförstörande ämnet, och på RISE har man under många år hjälpt företag att hitta likvärdiga alternativ.

Fosfater har traditionellt tillsatts som komplexbildare i maskindiskmedel för att motverka kalkbeläggningar på disken. Det har länge varit känt att fosfater är miljöförstörande och bidrar till övergödningen av haven. Därför infördes ett förbud i hela EU i början av 2017. Sverige var dock långt tidigare med att stoppa fosfater, och har därför kommit en bra bit i jakten på alternativa komplexbildare och andra tillsatser som krävs för att ersätta fosfat.

– Sverige är ett miljömedvetet land och vi har länge haft koll på att fosfater bidrar till övergödningen av Östersjön. Redan 2011 kom det ett förbud här i Sverige, vilket innebär att vi länge har hjälpt svenska kunder att testa, utvärdera och utveckla sina produkter. Det säger Maria Lundin Johnson, som är forskare och projektledare inom ytkemi och formulering på RISE.

Det är på RISE testbädd Cleaning Innovation som många av testerna och forskningen inom det här området sker. Att Sverige ligger i framkant när fosfatförbudet nu har spridit sig till hela Europa, märker Maria Lundin Johnson på tillströmningen av internationella aktörer som vänder sig till RISE och Cleaning Innovation.

– Det är tydligt att hela marknaden, både inom Sverige och internationellt, vill få fram något som har bra rengöringsegenskaper, inte angriper glas samt inte skapar kalkavlagringar eller ger grå, fula ränder på dricksglasen. Svårigheten med att ersätta fosfat är att fosfater har flera funktioner i diskmedel; effektiv komplexbindare för kalcium och magnesium och därmed mjukgörare av diskvattnet, håller smutsen i lösning och förhindra redeposition av matrester på diskgods samt förhindrar avlagringar i diskmaskinen.

– Dessutom ska det gärna vara miljömärkt. Att kunna sätta en certifiering på sin produkt är något som blir allt viktigare för tillverkarna. Och så är det ju det här med att kostnaden inte får öka, prisfrågan är den första som kunderna ställer, fortsätter Maria Lundin Johnson.

Det är alltså många aspekter som behöver beaktas i jakten på det optimala maskindiskmedlet. Än så länge har man inte fått fram den optimala formuleringen att ersätta fosfaterna med, men på RISE testbädd finns goda förutsättningar. Dels är den delvis virtuell och spänner över flera geografiska områden, dels erbjuder den en bred och storskalig utvärdering av såväl teknik, kemikalier, utrustning och metoder. 

– En stor fördel är att vi kan göra tester i labb-, pilot-och industriell skala vilket är positivt för kunderna. De anlitar ju oss för att utveckla och förbättra deras produkter och därmed stärka deras konkurrenskraft på marknaden.