Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Alpina VM i Åre sätter standard för hållbarhet

VM i Åre 2019 var det första alpina världsmästerskapet som certifierats för hållbarhet. Inför världsmästerskapet arbetade man aktivt med hållbarhetsfrågan, vilket ledde till att RISE kunde certifiera evenemanget. Nu ser man fram emot att fler evenemang ska ta rygg på Åre, som satt en hög standard för världens mästerskap.

Att genomföra ett så hållbart mästerskap som möjligt. Det var den ambitiösa målsättningen för Åre 2019, och arbetet började redan två år innan mästerskapet. Då började RISEs revisorer att undersöka hur långt evenemanget hade kommit i sitt hållbarhetsarbete, och hur långt det hade kvar till en certifiering.

Inte bara miljömässig hållbarhet

Hållbarhet gäller inte bara de miljömässiga frågorna, utan även social och ekonomisk hållbarhet inkluderades i detta fall. Några av målen som sattes upp var att genomföra ett fossilfritt event, att hälften av allt avfall skulle återanvändas eller återvinnas och sjuttio procent av alla transporter skulle vara hållbara.

I oktober var RISE revisorer på plats i Åre för att utföra själva certifieringsrevisionen. Med facit i hand kunde revisorerna dela ut en certifiering enligt ISO 20121, den internationella standarden för hållbara event.

– Förutom att granska dokumentation, gick vi på besöket inför evenemanget igenom verksamheten och träffade representanter för alla delar av organisationen. Man hade gjort sin läxa och var väl förberedda, och när vissa avvikelser åtgärdats så kunde vi fatta beslut för att utfärda certifikat, säger Sophia Engström, revisionsledare på RISE.

Åre 2019 vill bli förebild

När tävlingarna var i full gång, var revisorerna åter på plats för att följa upp hur väl handlingsplanerna verkställts, och hur hållbarhetsarbetet föll ut i verkligheten. Väl, visade det sig, och nu hoppas man att Åre 2019 kan bli en förebild för kommande stora evenemang.

– Jag tror att de stora internationella organisationerna som står bakom exempelvis VM i Åre, de ärver ju allt det som arrangörerna bakom detta evenemang har gjort, och deras tanke är att ta det vida till allt fler inom sportens värld, säger Sophia Engström.

Förhoppningen är att hållbarhetstänket här ger ringar på vattnet i samhället i stort, exempelvis genom de 1400 volontärer som fått insikt i frågorna, och alla besökare som potentiellt kan sprida budskapet vidare.

Gör skillnad på lång sikt

Att hållbarhetscertifiera ett VM sänder också signaler som kan göra stor skillnad på lång sikt.

– Certifieringen är ett tydligt steg mot ett mer medvetet, hållbart samhälle, det är jag övertygad om. Alla behöver vara med och dra så många strån vi kan till stacken för att rädda vår planet. En tydlig målbild hos organisationen har varit att lämna ett arv till kommande evenemang, och man har redan varit generös med att dela med sig av sina erfarenheter, säger Sophia Engström.

Även arrangörerna ser ett stort värde i att ha samlat kunskap som i framtiden kan gynna andra evenemang.

– Vi är väldigt stolta över det vi åstadkommit, speciellt inom området fossilfria transporter och elproduktion. Vi är det första evenemanget som försöker sig på att vara fossilbränslefria och vi har lärt oss otroligt mycket, även om gränserna för vad som är möjligt, säger Riikka Rakic, som var hållbarhetsansvarig för Åre 2019.

Riksidrottsförbundet vill vara med och ta ansvar

På plats i Åre fanns även representanter från Riksidrottsförbundet för att ta del av just hållbarhetsarbetet. Den svenska idrottsrörelsen samlar idag drygt tre miljoner medlemmar, och är en viktig samhällsaktör.

– Därför vill vi vara med och ta vårt ansvar. Med vår bas har vi stor möjlighet att vara med och bidra till en mer hållbar värld. Det gäller allt från vår egen organisation till föreningen till de stora internationella mästerskapen, säger Leif Johansson, Riksidrottsförbundet.

Förbundet ser hållbarhetscertifieringar som en förutsättning för att skapa fler hållbara evenemang i framtiden, och ett sätt att få alla inblandade att själva börja tänka mer hållbart. Idrottsrörelsen har under många år arbetat med framför allt social hållbarhet i form av inkludering, delaktighet, hälsa och utbildning, men kanske inte benämnt det som just hållbarhet. 

– Arbetet med hållbara idrottsevenemang och att skapa verktyg och stöd i det arbetet har kommit en bra bit på väg. Riksidrottsförbundet som paraplyorganisation för den samlade idrottsrörelsen har nu börjat att ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågan för idrottsrörelsen i stort, vilket även inkluderar ekologisk och ekonomisk hållbarhet, säger Leif Johansson

Published: 2019-05-09