Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

3D-bilder av kyrka hjälper till att bevara kulturarvet

En av Sveriges äldsta kyrkor har analyserats med hjälp av laser. Forskare har tagit fram 3D-bilder för att studera den medeltida arkitekturen, något som är viktigt för att vårda och bevara vårt kulturarv.

3D-skanning av medeltida kyrka

Gökhems kyrka i Västra Götaland är en av Sveriges äldsta kyrkor, uppförd runt år 1100. Kyrkans takkonstruktion i trä är 850 år gammal och i princip helt bevarad, vilket är unikt eftersom det mesta från den här tiden ligger begravt under marken. Genom laserskanning med miljontals digitala punkter är nu varje skrymsle och vrå detaljstuderad och avbildad i 3D.

– Tidigare har sådana här analyser gjorts manuellt. Det har inneburit att vi gått runt med en tumstock och mätt konstruktionen för hand och sedan ritat upp en tvådimensionell bild på papper. Det är ofta en mörk och smutsig miljö vilket gör att en sådan undersökning blir svår, berättar Kristina Linscott, som är arkitekt och universitetslektor på Göteborgs universitet.

Kristina Linscott skrev förra året en avhandling om arkitektur hos 1100-talets kyrkor i västra Sverige. En av kyrkorna i avhandlingen var Gökhems kyrka, och forskare från RISE hjälpte till att analysera kyrkan med laser.

– Vi brukar arbeta med lasermätningar i helt andra miljöer, till exempel inom fordons- och processindustrin. Det var annorlunda och intressant att få arbeta inom ett helt nytt område där vi kunde kombinera vår tekniska kompetens med kulturvårdarnas historiska kunnande, berättar Jörgen Spetz som är ansvarig för geometrigruppen, på avdelningen för mätteknik, på RISE.

Kyrkorna ett unikt kulturarv

Endast ett fåtal av alla byggnader från medeltiden finns kvar ovanför marken, det mesta från den här tiden är arkeologiska lämningar under jord. Det saknas dessutom ofta skriftliga källor som kan berätta om tiden runt 1100-talet. Kyrkobyggnaderna är ett viktigt arkeologiskt material.

– De här gamla kyrkorna, med sina takkonstruktioner i trä, är unika eftersom de fortfarande finns ovan jord. De hör till det mest omhuldade kulturarv vi har och detta vill vi såklart vårda. Då är det viktigt att analysera och förstå kyrkorna, förklarar Kristina Linscott.

Förutom Gökhems kyrka har Kristina Linscott och RISE även skannat den medeltida så kallade Skogbonaden från Hälsingland, en av Sveriges främsta textila skatter.

– På Skogbonaden finns en bild av en kyrka och i samband med att jag undersökte den passade vi på att skanna hela bonaden. I vanliga fall förvaras bonaden i mörker men vi fick tillstånd att under en dag undersöka den i lite bättre ljus.

Sökt nya forskningsmedel

Kristina Linscott och kollegan Anneli Palmsköld, på Institutionen för kulturvård, har tillsammans med RISE nu sökt forskningsmedel för att fortsätta skanna andra bonader.

– Det finns några bonader från Jämtland, som är ännu äldre än Skogbonaden. De är unika i Europa och vi vill veta mer om dem. Genom att skanna bonaderna kan vi också göra de tillgängliga för allmänheten och visa upp de på museer, säger Kristina Linscott.

Kristina Linscott tycker att laserskanningen varit till stor hjälp i hennes arbete. Men hon menar också att det kan ha sina fördelar att mäta manuellt.

– Laserskanning ger en stor detaljrikedom som är svår att få på annat sätt. Samtidigt tvingar den manuella metoden att man gör vissa analyser medan man går runt i kyrkan och undersöker. Att kunna kombinera de båda metoderna är nog det bästa!