Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Program 3 juli

Onsdag den 3 juli fortsätter vi utforska Samhälle 5.0 ur olika perspektiv. Då handlar det bland annat om digital säkerhet, life science, energiomställning, hur man mäter social hållbarhet och om Grow Sweden – en ny plattform som ska hjälpa fler småbolag att kunna skala upp och växa.

Onsdag den 3 juli

08:30 – 09:30 | Labbet
Cybersäkerhet - är vi riggade för en ny uppkopplad framtid

Ökad grad av digitalisering ökar samtidigt riskerna för attacker, spionage och missbruk. Sverige är ledande inom digitalinnovation men är vi lika bra på den digitala säkerheten? Vilka behov bör vi prioritera för att accelerera innovation för en uppkopplad framtid? (Sänds live på Facebook)

10:00 – 11:15 | Labbet
En svensk Life Science-strategi - hur ska den möta hälsoutmaningar och stärka vår konkurrenskraft?

Genom den nya strategin ska life science fortsatt vara en viktig exportgren och ett starkt forskningsområde. Det bland annat genom att dra bättre nytta av hälsodata och få fram fler individanpassade läkemedel. (Sänds live på Facebook)

11:30 - 12:15 | Labbet
AI Podden live om AI:s beroende av data, avvägning mellan privacy och utveckling av AI. 

Vi kommer att diskutera hur data kan användas korrekt från juridiskt perspektiv men även hur det kan missbrukas. 
  

12:30 – 13:15 | Labbet
Energiöverenskommelsen – från tanke till verkstad med stöd från forskning och innovation

Det finns en energiöverenskommelse om att Sverige ska ha hundra procent förnybar elproduktion 2040 vilket ställer oss inför en mängd utmaningar och möjligheter. Vilka tekniska lösningar och marknadsmodeller behövs för att realisera målen? (Sänds live på Facebook)

14:45 – 15:30 | Labbet
Hur mäter vi rätt, och styr klokt mot ett hållbart samhälle?

Idag saknas utveckling av samlad kunskap kring hur man mäter effekter och utvärderar värden av samhällsåtgärder som görs för att styra mot en mer hållbar samhällsutveckling. (Sänds live på Facebook)

15:45 – 16:30 | Labbet
En nationell verktygslåda för skalande bolag - så stärker vi det svenska innovationsstödssystemet

Alltför få innovativa bolag stannar, utvecklas och växer i Sverige. För att vi ska kunna behålla vårt välstånd och konkurrenskraft är det centralt att fler framgångsrika startups har förutsättningar att skala upp och växa med Sverige som bas. (Sänds live på Facebook)