Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hur kan visionsdriven hälsa bidra till ökad samverkan och en friskare befolkning?

Hur kan visionsdriven hälsa bidra till ökad samverkan och en friskare befolkning? Välkommen till RISE seminarium i Almedalen  När fler lever längre ökar antalet äldre med vårdbehov. Ökar gör också psykisk ohälsa bland unga. Med mer samverkan skulle vården på dessa och andra områden fungera bättre, något man skulle åstadkomma om alla aktörer arbetade mer visionsorienterat.

Vad betyder visionsdriven hälsa i praktiken?

Utmaningar som att andelen äldre med vårdbehov blir alltfler och att psykisk ohälsa bland unga ökar kräver ett nytänkande. Vård och omsorg står inför stora struktur- och organisationsförändringar och behöver individanpassas. Dagens lagar och regelverk, organisation och ersättningsmodeller försvårar implementering av innovationer och dynamisk samverkan.

Genom programmet ”Visionsdriven Hälsa” vill Vinnova se nya samverkansformer för effektiva och individanpassade lösningar som möjliggörs genom ett ekosystem av partners inom hälsoområdet. Men vad betyder visionsdriven hälsa i praktiken? Hur påverkar det politik, praktik och individ? Vid detta seminarium söker vi svaren på detta genom samtal med aktörer från både vårdkedjan samt inom förebyggande och främjande, där vi fokuserar på äldres och ungas hälsa. Vi fokuserar särskilt på områdena ”Digitalisering för att möta det demografiska åldrandet” och ”Den hälsoskapande medborgaren - fokus psykisk ohälsa hos barn och unga”.

Medverkande

 • Daniel Forslund, Region Stockholm
 • Birgitta Sacredeus, Region Dalarna
 • Anna Hasselbom Trofast, Borgholms Kommun
 • Åke Åkesson, Hälsocentralen Borgholm, Region Kalmar
 • Lennart Magnusson, Linnéuniversitetet
 • Silas Olsson, HealthAccess
 • Niklas Huss, Länsförsäkringar
 • Cecilia Karlsson, Vinnväxt Digital Well Arena
 • David Lindeby, RISE
 • Fanny Andersson, student
 • Camilla Evensson, RISE

Hur kan visionsdriven hälsa bidra till ökad samverkan och en friskare befolkning? – del 1, som handlar om "Digitalisering för att möta det demografiska åldrandet"

Hur kan visionsdriven hälsa bidra till ökad samverkan och en friskare befolkning? – del 2, som handlar om "Den hälsoskapande medborgaren - fokus psykisk ohälsa hos barn och unga"

INFORMATION OM EVENEMANGET

Arrangör: RISE Research Institutes of Sweden

Dag: 2 juli, 2019, 08:15 - 09:15

Språk: Svenska

Plats: Teatern, RISE trädgård, Wisby Creative Center, trädgården, Strandgatan 1

Länk till Almedalsprogrammet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58133

Seminariet sänds live på Facebook