Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Program 2 juli

Tisdagen bjuder på tre delteman där vi pratar om hur samhället blir mer individanpassat, digitalt assisterat och cirkulärt.

Tema Individanpassat Samhälle (08:30 – 10:30)

Vi öppnar med att prata om hur samhället blir mer individanpassat. Det handlar bland annat om visionsdriven hälsa och om hur matkonsumtion kan styras mot att bli mer hållbar för både planeten och oss själva.

08:30 – 09:30 | Teatern 
Hur kan visionsdriven hälsa bidra till ökad samverkan och en friskare befolkning?

När fler lever längre ökar antalet äldre med vårdbehov. Ökar gör också psykisk ohälsa bland unga. Med mer samverkan skulle vården på dessa och andra områden fungera bättre, något man skulle åstadkomma om alla aktörer arbetade mer visionsorienterat. (Sänds live på Facebook)

10:00 – 10:45 | Teatern 
Maten, människan och klimatet – så får vi det att gå ihop

När fler ska leva på mat som produceras på maximalt utnyttjade ytor krävs innovation. Den nya maten behöver också bidra till en bättre hälsa. Hur ställer vi om till en konsumtion som är både hållbar och hälsosam? (Sänds live på Facebook)

Tema Digitalt assisterat Samhälle (10:30 – 13:30)

Digitalt assisterat är nästa tema där vi diskuterar hur digitalisering, AI och automatisering kan assistera istället för att konkurrera med oss människor. Vi tar bland annat upp vad ni bör tänka på när ni inför välfärdsteknik eller hur man gör AI-investeringar på ett hållbart sätt.

10:30 – 12:00 | Labbet 
Införande av välfärdsteknik - hur får vi till det?

Införande av välfärdsteknik ställer oss inför en rad utmaningar. Vad bör man särskilt tänka på? Erfarenheter och lärdomar från ett fyrtiotal aktörer och projekt har sammanställts i ett antal fallstudier som presenteras och diskuteras i detta kombinerade seminarium och workshop. 

10:50 - 11:20  | Teatern 
AI podden live om status för AI-forskningen samt dess framsteg de senaste åren.

Vi kommer diskutera varför det är viktigt för Sverige att vara med och utveckla AI än att bara vara en “konsument" av teknologin.

11:30 – 12:30 | Teatern 
Investeringar i Artificiell Intelligens – vägen till kloka, hållbara och gemensamma beslut

De närmaste år kommer det att göras stora privata och offentliga investeringar i AI. Samordnat och via kloka beslut baserat på rätta underlag kan vi stärka konkurrenskraften och att bli bäst på att använda och utveckla hållbara AI-lösningar. Men, vad bör en gemensam AI-agenda för Sverige innehålla? (Sänds live på Facebook)

12:30 – 13:15 | Teatern 
Små och medelstora företag behöver öka digitaliseringstakten - så kan de få kunskap och inspiration

Många företag vill ta hjälp av digitalisering i verksamheten, men saknar ofta ett stöd för att komma igång. Kan ett samlat kunskaps- och inspirationsmaterial bidra till att fler små- och medelstora företag förstår och drar större nytta av digitaliseringen? (Sänds live på Facebook

12:30 – 13:00 | Labbet 
AI-etik – när maskinen själv får välja?

Ska en AI reglera vad vi får säga på nätet? Vilka serier du följer? Vilken vård mormor ska få? I många aspekter kommer algoritmer hjälpa oss att göra bättre val, i andra kanske människan ska ha kontrollen. 

Tema Cirkulärt Samhälle (13:30 – 15:30)

Under dagens tredje tema, cirkulärt, lyfter vi frågan om Sverige precis som Nederländerna och Finland behöver en nationell plan för cirkulär omställning. Vi berättar också hur företag genom nya affärsmodeller och andra verktyg kan göra en cirkulär omställning och fortsätta vara lönsamma.

13:30 – 14:15 | Teatern 
En plan för ett cirkulärt Sverige

Sverige saknar den nationella plan för cirkulär omställning som bland andra Finland och Holland redan har. Finns det en plan om en plan också för Sverige och vad ska den i så fall omfatta? (Sänds live på Facebook)

14:30 – 15:15 | Teatern 
Cirkularitet är på allas läppar - men hur gör man det lönsamt?

Näringslivet är en viktig part i omställningen till en mer cirkulär ekonomi för att skapa långsiktig hållbarhet inom planetens gränser. Det handlar bland annat om nya affärsmodeller och att återbruka material. Men, går det att göra det lönsamt? (Sänds live på Facebook

15:15 – 15:30 | Teatern 
Gör det lätt att göra rätt – individens roll för ett cirkulärt samhälle

Individen har en enorm betydelse i omställningen till ett mer cirkulärt samhälle. Det handlar om normer och vanor men framförallt beteenden. Hur ser konsumenter på ökad källsortering och återbruk av "on the go"-förpackningar och engångsartiklar? (Sänds live på Facebook)

Tema Framtidens teknik (16:00 – 17:00)

16:00 – 17:00 | Teatern 
Tillgång till framtidens teknik – en konkurrensfråga för svensk industri

Svenska företags konkurrenskraft är beroende av tillgången till rätt teknik i rätt tid och på rätt plats. Det kan vara nya hållbara material, molntjänster, AI, automation, robotik eller additiv tillverkning som skapar nya möjligheter. En färdplan ska beskriva hur detta ska gå till. (Sänds live på Facebook)