Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

AI-agendan – Intervju Daniel Gillblad

"Sverige behöver samverkan för att ta vara på vår potential inom AI, och en gemensam agenda behövs för att företag, akademi och offentlig verksamhet ska kunna jobba tillsammans på bästa möjliga sätt."

Daniel Gillblad, RISE

Representant Skrivargrupp

Daniel Gillblad är forskningsansvarig för AI på RISE, Research institute of Sweden. Han arbetar även som Co-director - Scientific Vision för AI Innovation of Sweden. Daniel har en bakgrund i statistisk maskininlärning och dataanalys, han har arbetat med maskininlärning i mer än 20 år och har lång erfarenhet av att tillämpa sådana metoder i industrisystem.  Daniel disputerade vid Kungliga tekniska högskolan år 2007.

Hur jobbar RISE med AI?

RISE arbetar med AI både på djupet och bredden, från algoritmer, metoder och mjukvaruplattformar för AI via tillämpningar i industri till AIs påverkan på organisationer och samhället i stort. Vi kopplar ihop expertkompetens inom AI med utmanande tillämpningar för att både driva AI forskningen framåt och ta fram nya smarta lösningar.

Vad kan RISE forskning göra för AI-agendan?

RISE kan hjälpa till med att få ut avancerad AI på bredden i Sverige, och fånga upp saker som är viktiga att lösa i forskningen för svensk del.

Varför behöver Sverige en AI-agenda?

Sverige behöver samverkan för att ta vara på vår potential inom AI, och en gemensam agenda behövs för att företag, akademi och offentlig verksamhet ska kunna jobba tillsammans på bästa möjliga sätt. Sverige behöver en plan, en väg framåt och samling. 

Vilka positiva effekter kan du redan se som ett resultat av AI-agendan?

Det viktigaste är kanske att så många olika aktörer pratar med varandra, och att vi hjälps åt att hitta och beskriva det viktigaste utmaningarna. Sedan är det otroligt roligt att se att flera av de punkter vi tar upp i agendan redan håller på att utvecklas till projekt och lösningar för Sverige.

 Vad tror du kommer att hända härnäst som en effekt av AI-agendan?

Fler initiativ runt de utmaningar vi beskriver kommer att komma, tillsammans med nya möjligheter att jobba tillsammans. AI rör sig också framåt ganska fort, och förståelse och mognad i organisationer ökar. Vad som var viktigt 2020 är kanske mindre viktigt 2025, så vi ska inte se den nuvarande agendan som färdig utan som första resultatet av ett gemensamt arbete.

Länkar 

Så jobbar RISE med AI  (Youtube)

Daniel svarar på vanliga frågor om AI

AI innovation of Sweden

AI Innovation of Sweden, Daniel Gillblad  (Youtube)

Daniel Gillblad, RISE AI (English)  (Youtube)

AI Innovation of Sweden - Strengthening the Swedish AI Ecosystem - Daniel Gillblad, RISE 

Vad kommer AI kunna användas till?  (Facebook-klipp)

Kommer AI kunna rädda klimatet?  (Facebook-klipp)

Research Gate Daniel Gillblad 

AI-forskaren efterlyser investeringar: ”Kritiskt för Sverige i framtiden”

AI-podden i Almedalen med Daniel Gillblad 

Podd med Daniel Gillblad om AI – Benchmark Live