Vetenskapliga publikationer

DiVA är ett publiceringssystem för referenser till forskningspublikationer:
Sök RISE-publikationer i DiVA här.

Du kan också söka i:

Om DiVA

DiVA är:

  • ett publiceringssystem för referenser till forskningspublikationer.
  • ett digitalt arkiv för långsiktigt bevarande av publikationer i fulltext.
  • en publiceringsplattform för open access-tidskrifter.
  • en bibliografisk databas som kan fungera som underlag för statistik och publiceringsutvärdering.
  • DiVA står för Digitala Vetenskapliga Arkivet.