Kontakt

RISE finns på flera platser i Sverige och i Europa. Huvudkontoret finns sedan den 15 maj 2017 på Lindholmen i Göteborg.

RISE Huvudkontor

Besöksadress: Lindholmspiren 7 A, 417 56 Göteborg

Postadress: Box 857, 501 15 Borås

Se adresser till alla RISE kontor

Växel: 010-516 50 00
E-post: info [at] ri.se

Kontaktuppgifter koncernledning

Söker du en medarbetare? Kontakta RISE växel.

Fakturaadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås


RISE Research Institutes of Sweden Holding AB
Org nr 556179-8520

RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB)
Org nr 556464-6874

Moderbolaget RISE Research Institutes of Sweden AB namnändrade till RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (RISE Holding AB) den 28 februari 2017. Dotterbolaget SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB namnändrade till RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) den 16 mars 2017.