Koncernledning

Koncernledning

Pia Sandvik
Verkställande direktör
pia.sandvik [at] ri.se

Ola Dawidson
Strategi och verksamhetsutvecklingsdirektör
010 516 62 96
ola.dawidson [at] ri.se

Johanna Flanke   
HR-direktör
010 516 62 91
johanna.flanke [at] ri.se

Synnöve Helander  
Finansdirektör
010 516 62 93
synnove.helander [at] ri.se

John Rune Nielsen  
Forsknings- och affärsutvecklingsdirektör samt divisionschef Certifiering
070 594 83 43
johnrune.nielsen [at] ri.se

Yvonne Näsström 
Kommunikationsdirektör
010 516 62 92
yvonne.nasstrom [at] ri.se

Fredrik Holst
Divisionschef Samhällsbyggnad
010 516 62 57
fredrik.holst [at] ri.se

Charlotte Karlsson
Divisionschef ICT
010 516 62 28
charlotte.karlsson [at] ri.se

Pernilla Walkenström
Divisionschef Biovetenskap och material & tf Divisionschef Bioekonomi
010 516 62 88
pernilla.walkenstrom [at] ri.se

Pether Wallin
Divisionschef Säkerhet och transport
010 516 61 50
pether.wallin [at] ri.se