KIC - Knowledge and Innovation Communities

Knowledge and Innovation Communities (KIC) är partnernätverk som sammanför företag, forskningscentrum och universitet.

KICarnas verksamhet styrs av de långsiktiga strategier som European Institute of Innovation and Tehnology (EIT) sätter upp, men det är upp till respektive KIC att omsätta strategierna i praktiken för att uppnå resultat.

De möjliggör utvecklingen av innovativa produkter och tjänster inom olika områden. För närvarande finns sex KICar, var och en inriktad på en eller flera samhällsutmaningar:

 • EIT Climate
 • EIT Digital
 • EIT InnoEnergy
 • EIT Health
 • EIT Raw Materials
 • EIT Food

För 2018 planeras ytterligare två KICar:

 • EIT Urban Mobility
 • EIT Manufacturing

KICarna bedriver verksamhet som täcker stora delar av innovationskedjan och inkluderar aktiviteter för utbildning, stöd under resan från idé till marknad, samt stöd riktat mot ett företags tillväxt och internationalisering.  Varje KIC har utformats för att fungera som bäst inom sitt utmaningsområde.

Grundtanken med EIT är att finansiera projekt som verkar lovande att ta vidare till affärsnytta eller annan samhällsnytta. I många fall är projekten baserade på tidigare forskning, men det är inte alltid ett krav.

RISE deltar för närvarande i fem KICar:

 • EIT Digital
 • EIT InnoEnergy
 • EIT Health
 • EIT Raw Materials
 • EIT Climate

– Att delta i en KIC är ett sätt att få extramedel till forskning i framkant särskilt om det finns möjligheter till nyttiggörande, säger Björn Hovstadius, RISE ICT. Han är koordinator för RISE medverkan i EIT Digital, en KIC som etablerades 2010.

– Vi har tjänat på att vara med och att skapa helt andra kompetenser tillsammans med industrin, säger han.

RISE deltagande i KIC:

EIT Digital

 • Etablerat: 2010
 • Sverigekontor: Stockholm
 • Inriktning: Digital infrastruktur, digital industri, digital finance, digitalt välmående och digitala städer

EIT Digital är ett partnerskap för att stärka Europas förmåga att ta forskning inom digitalisering till användning och nytta.  I dag består nätverket av över 130 akademiska och industriella partners. Svenska partners är Ericsson, RISE, KTH Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Lunds Universitet och Stockholms universitet.

Kontaktperson på RISE: Björn Hovstadius, bjorn.hovstadius [at] ri.se

Webbplats: https://www.eitdigital.eu

Kommande events:  https://www.eitdigital.eu/newsroom/events

EIT InnoEnergy

 • Etablerat: 2010
 • Sverigekontor: Stockholm
 • Inriktning: Energi

EIT InnoEnergy inriktar sig på företag med innovativa lösningar för hållbar energiproduktion eller smartare energianvändning. EIT InnoEnergy är ett Europeiskt nätverk av ledande företag, universitet och forskningsinstitut inom energisektorns och stödjer och investerar i innovationer från tidig start till marknad.

Kontaktperson på RISE: Niklas Fernqvist, niklas.fernqvist [at] ri.se

Webbplats: http://www.innoenergy.com

Kommande events: http://www.innoenergy.com/event

EIT Raw Materials

 • Etablerat: 2015
 • Sverigekontor: Luleå
 • Inriktning: Råmaterial till produkter och för återvinning

EIT Raw Materials målsättning är att öka innovationsförmågan i råmaterialsektorn genom att dela kunskap och expertis. Därutöver arbetar EIT Raw Materials med entreprenöriellt stöd, uppskalning och validering och marknadsintroduktion av innovationer inom området. EIT Raw Materials utvecklar också utbildningsprogram med akademier, institut och industri.

Kontaktperson på RISE: Lawrence Hooey, lawrence.hooey [at] swerea.se

Webbplats: https://eitrawmaterials.eu

Kommande events: https://eitrawmaterials.eu/events

EIT Health

 • Etablerat: 2015
 • Sverigekontor: Stockholm
 • Inriktning: Främja en sund livsstil, stödja aktivt åldrande, förbättra hälso- och sjukvård genom stöd till innovationsutveckling, utbildning och nyföretagande.

EIT Healths målsättning är att med hjälp av konsortiet och Europas bästa entreprenöriella talanger främja utveckling och kommersialisering av smarta produkt- och tjänstelösningar inom hälsosektorn vilka motverkar de utmaningar som demografiska förändringar och kroniska sjukdomar ställer samhället inför.

Kontaktperson på RISE: Krim Talia, krim.talia [at] ri.se

Webbplats: https://eithealth.eu

Kommande events: https://eithealth.eu/category/news-events

EIT Climate

• Etablerat: 2010

• Nordiskt kontor: Danmark

• Inriktning: Urban omställning, hållbara produktionssystem och hållbar markanvändning är viktiga fokusområden. Climate-KIC är Europas största innovationssatsning på klimatområdet och finns representerad i 24 länder.

Kontaktperson på RISE: Martin Kylefors martin.kylefors [at] ri.se

Webbplats: http://www.climate-kic.org/

Kommande events: http://www.climate-kic.org/events/