Styrelse

Styrelsen för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

Jan Wäreby (född 1956), styrelsens ordförande sedan januari 2017, ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i projektutskottet. Tidigare Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales på Ericsson, dessförinnan Senior Vice President och chef för affärsenheten Multimedia samt vice VD och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications. Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola. Styrelseordförande i Fingerprint Cards AB och styrelseledamot i Tobii AB.

Sven Wird (född 1951), styrelseledamot sedan 2015, ordförande i projektutskottet. S Wird Consulting AB. Tidigare Senior Vice President, Group Technology, Holmen AB. Master of Science Chemistry, Chalmers Tekniska Högskola. Styrelseledamot i Sveaskog AB, Melodea Ltd och Nordiska Virkesbörsen AB.

Anna Hultin Stigenberg (född 1963), styrelseledamot sedan 2007, ledamot i revisions- och ersättningsutskotten. Senior Manager Technology, AB Sandvik Coromant. Civilingenjör i metallurgi och materialvetenskap, teknologie doktor i materialvetenskap. Styrelseledamot i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och ordförande i Programkommittén för materialforskning inom Stiftelsen Strategisk Forskning. Ordförande i valberedningen till styrelsen för EIT KIC Raw Materials eV.  Tidigare styrelseledamot i Arcam AB 2010-2016 och ordförande i Vinnova exellence center Hero-M 2012-2015.

Torbjörn Holmström (född 1955), Senior Advisor (R&D) för CEO, Volvo Group. Tidigare Executive Vice President Volvo Group Trucks Technology och CTO, Volvo Group. Styrelseledamot i flertalet Volvobolag, Deutz AG, Vice Ordförande Chalmers Tekniska Högskola sedan 2013, ledamot i Volvo Research and Educational Foundation sedan 2017, Teknikföretagen Production 2030 samt RISE sedan 2017. Master of Science Mechanical Engineering, Chalmers Tekniska Högskola.

Richard Reinius (född 1967), styrelseledamot sedan 2013, ledamot i revisions- och projektutskotten. Civilekonom, HHS. Bolagsförvaltare, Näringsdepartementet. Tidigare bolagsanalytiker, Näringsdepartementet och dessförinnan aktieanalytiker, CSFB, London. Styrelseledamot i AB Bostadsgaranti, Fouriertransform AB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och Apoteksgruppen Holding i Sverige AB.

Anna-Karin Stenberg (född 1956), styrelseledamot sedan 2015, ordförande i revisionsutskottet. Vice president head of corporate control, Telia Company AB. Tidigare CFO Praktikertjänst AB, CFO Vattenfall Nordic, Business Controller Atlas Copco, Business controller ABB, bl.a. inom Corporate Research. Civilekonom med internationell inriktning, Linköpings universitet. Styrelseledamot i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, ledamot i valberedningen till Skandias fullmäktige.

Marie Westrin (född 1958), styrelseledamot sedan 2011, ledamot i projektutskottet. VP, Head of Product Performance, GF Technology, Ericsson AB. Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik, inriktning datateknik (Linköpings universitet). Hedersdoktor Linköpings Universitet. Styrelseledamot i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och ordinarie ledamot i styrelsen för Linköpings tekniska högskola.

Fredrik Winberg (född 1949), styrelseledamot sedan 2015, ledamot i projektutskottet. Egen konsultverksamhet. Tidigare VD Cementa, marknadsdirektör Heidelbergcement Northern Europe, medgrundare av Biteam AB, Stockholm och Oxeon AB i Borås. Civilekonom. Styrelseordförande i Byggmaterialindustrierna, styrelseledamot i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och styrelsesuppleant i Svenskt Näringsliv. Ledamot i IVA:s näringslivsråd.

Arbetstagarrepresentanter, ordinarie:

Mats Lidbeck, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Lazaros Tsantaridis, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Åsa Rudström, Swedish ICT

Arbetstagarrepresentanter, suppleanter:

Fredrik Lindberg, Swerea KIMAB AB

Linda Ikatti, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Ewa Lie, RISE Bioekonomi/Innventia

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Pia Sandvik (född 1964), VD RISE Research Institutes of Sweden AB. Tidigare VD Länsförsäkringar Jämtland, rektor vid Luleå tekniska universitet. Civilingenjör (maskinteknik, Linköpings universitet), teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik. Styrelseledamot i Entreprenörskapsforum och vice ordförande i IVA:s näringslivsråds styrelse.

Revisorer

KPMG AB

Aukt. revisor Anders Malmeby, huvudansvarig

Beslutade sammanträdestider 2017

23 januari

15 februari

21 mars

21 april

28 april

31 maj-1 juni

15 augusti

21 september

27 oktober

18 december