Styrelse

Styrelsen för RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

Jan Wäreby (född 1956), styrelsens ordförande sedan januari 2017, ordförande i ersättningsutskottet och ledamot i projektutskottet. Tidigare Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales på Ericsson, dessförinnan Senior Vice President och chef för affärsenheten Multimedia samt vice VD och chef för Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications. Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola. Styrelseordförande i Fingerprint Cards AB och styrelseledamot i Tobii AB.

Anna-Karin Stenberg (född 1956), styrelseledamot sedan 2015, ordförande i revisionsutskottet. Vice president head of corporate control, Telia Company AB. Tidigare CFO Praktikertjänst AB, CFO Vattenfall Nordic, Business Controller Atlas Copco, Business controller ABB, bl.a. inom Corporate Research. Civilekonom med internationell inriktning, Linköpings universitet. Styrelseledamot i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, ledamot i valberedningen till Skandias fullmäktige.Sven Wird (född 1951), styrelseledamot sedan 2015, ordförande i projektutskottet. S Wird Consulting AB. Tidigare Senior Vice President, Group Technology, Holmen AB. Master of Science Chemistry, Chalmers Tekniska Högskola. Styrelseledamot i Sveaskog AB, Melodea Ltd och Nordiska Virkesbörsen AB.

Fredrik Winberg (född 1949), styrelseledamot sedan 2015, ledamot i projektutskottet. Egen konsultverksamhet. Tidigare VD Cementa, marknadsdirektör Heidelbergcement Northern Europe, medgrundare av Biteam AB, Stockholm och Oxeon AB i Borås. Civilekonom. Styrelseordförande i Byggmaterialindustrierna, styrelseledamot i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och styrelsesuppleant i Svenskt Näringsliv. Ledamot i IVA:s näringslivsråd.

Hanna Lagercrantz (född 1970), kansliråd, Näringsdepartementet. Ledamot i styrelsen sedan april 2018. Tidigare Corporate Finance på S.G. Warburg, UBS, Brunswick-Warburg 1994-1998. Aktieanalytiker och Investor Relations på SEB 1999-2008, Regeringskansliet sedan 2008. Övriga styrelseuppdrag inkluderar Styrelseledamot i Almi Företagspartner AB och Swedfund International AB. Civilekonom, M. Science, Handelshögskolan Stockholm, M. Phil. in Economics, Cambridge University, UK. 

Klas Bendrik (född 1969), Vice President and Executive Partner, Gartner. Tidigare Senior Vice President and Group CIO Volvo Car Group AB, Styrelseledamot i Volvo Cars bolag, oberoende styrelse ledamot i CAB AB sedan 2012. Tidigare även roller inom bla Mölnlycke Health Care, Accenture och ASSA ABLOY inom Innovation, IT och Digitalisering. Bachelor of Science, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet samt Marinens Krigshögskola (Reservofficer, Kapten).

Sara Mazur (född 1966), styrelseledamot sedan 2018. Vice ordförande Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Tidigare Vice President and Head of Ericsson Research, Ericsson AB, and Vice President System Management and R&D Operations, Business Unit Networks, Ericsson AB. Civilingenjör Elektroteknik Kungliga Tekniska Högskolan samt Teknologie Doktor och Docent Fusionsplasmafysik Kungliga Tekniska Högskolan. Hedersdoktor Luleå Tekniska Universitet. Styrelseledamot Saab AB, Investor AB, Combient AB, Chalmers Tekniska Högskola AB, Nobel Media AB samt ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien Avdelning XI Forskning och Utbildning.

Sven Wird (född 1951), styrelseledamot sedan 2015, ordförande i projektutskottet. S Wird Consulting AB. Tidigare Senior Vice President, Group Technology, Holmen AB. Master of Science Chemistry, Chalmers Tekniska Högskola. Styrelseledamot i Sveaskog AB, Melodea Ltd och Nordiska Virkesbörsen AB.

Torbjörn Holmström (född 1955), Senior Advisor (R&D) för CEO, Volvo Group. Tidigare Executive Vice President Volvo Group Trucks Technology och CTO, Volvo Group. Styrelseledamot i flertalet Volvobolag, Deutz AG, Vice Ordförande Chalmers Tekniska Högskola sedan 2013, ledamot i Volvo Research and Educational Foundation sedan 2017, Teknikföretagen Production 2030 samt RISE sedan 2017. Master of Science Mechanical Engineering, Chalmers Tekniska Högskola.

Arbetstagarrepresentanter, ordinarie:

Mats Lidbeck, RISE Research Institutes of Sweden AB

Lazaros Tsantaridis, RISE Research Institutes of Sweden AB

Jonas Söderberg, Swedish ICT

Arbetstagarrepresentanter, suppleanter:

Fredrik Lindberg, Swerea KIMAB AB

Linda Ikatti, RISE Research Institutes of Sweden AB

Anders Mähler, RISE Innventia AB

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Pia Sandvik (född 1964), VD RISE Research Institutes of Sweden AB. Tidigare VD Länsförsäkringar Jämtland, rektor vid Luleå tekniska universitet. Civilingenjör (maskinteknik, Linköpings universitet), teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik. Styrelseledamot i Entreprenörskapsforum och vice ordförande i IVA:s näringslivsråds styrelse.

Revisorer

KPMG AB

Aukt. revisor Anders Malmeby, huvudansvarig

Beslutade sammanträdestider 2018

14 februari

20 mars

19 april

26 april

30-31 maj

15 augusti

20 september

25 oktober

13 december