Staplar

Effektmätning

En av RISE Holding AB:s uppgifter är att ta fram ett effektmätningssystem för att se hur de satsningar som görs på instituten leder till de resultat som man förväntat av den förstärkta finansieringen.

Effektvärderingssystemet bygger på en studie som Tillväxtanalys genomfört 2013; Statliga forskningsinsatser - ett ett effektutvärderingssystem för Rise-instituten. Utöver detta redovisar RISE årligen till Näringsdepartementet utifrån indikatorer som redovisas i ägaranvisningen (se bifogade filer nedan).

Bifogade filer

Återrapportering till Näringsdepartementet avseende användningen av strategiska kompetensmedel för 2017 (pdf, 4.5 MB)

Återrapportering till Näringsdepartementet avseende användningen av strategiska kompetensmedel för 2016 (pdf, 448 KB)

Återrapportering till Näringsdepartementet avseende användningen av strategiska kompetensmedel för 2015 (pdf, 193 KB)

Återrapportering till Näringsdepartementet avseende användningen av strategiska kompetensmedel för 2014 (pdf, 16.7 MB)

Återrapportering till Näringsdepartementet avseende användningen av strategiska kompetensmedel för 2013 (pdf, 181 KB)

Återrapportering till Näringsdepartementet avseende användningen av strategiska kompetensmedel för 2012 (pdf, 201 KB)

Återrapportering till Näringsdepartementet avseende användningen av strategiska kompetensmedel för 2011 (pdf, 289 KB)