Svenska köpcentrum kan spara mycket energi

11 april 2018

Köpcentrum etableras i snabb takt i Sverige. När flera butiker och verksamheter samlas inom samma byggnadskropp blir energiflödena både stora och komplexa. Forskning från RISE visar att det finns stora vinster med att arbeta med energibesparande åtgärder.

- Bara genom att se över belysningen finns stora möjligheter till energieffektivisering eftersom belysningen kan utgöra ungefär halva köpcentrumets energianvändning. Sen ger det också en dubbel effekt, eftersom minskad energi till belysning också gör att det blir mindre värme från belysningen som behöver kylas bort, berättar Sofia Stensson, forskare på RISE.

Sofia Stensson, som bland annat har kartlagt energiflöden inom köpcentrum, berättar att det finns mycket att göra inom området. 

- För några år sedan tittade jag på energideklarationer för köpcentrum och kunde konstatera att mindre än hälften av deklarationerna innehöll förslag på energieffektiviserande åtgärder, trots att många av de fastigheterna hade en relativt hög energianvändning. Samtidigt blir intresset och drivkrafterna för att energieffektivisera allt större. Det blir allt viktigare för både fastighetsägare och butiksägare att visa på att det har en miljöprofil.

Hör Sofia berätta mer om energieffektivisering av köpcentrum i klotet i P1 som sänds i dag klockan 14.03

Lyssna här

Kontakt

Sofia Stensson, forskare RISE 
070 594 55 08