RISE deltar i europeisk klimatsatsning

19 december 2017

Svenska forskningsinstitutet RISE tar nu plats i Europas största innovationssatsning på klimatområdet, EIT Climate-KIC.

– Att få RISE som medlem stärker våra möjligheter att arbeta mer proaktivt med innovationer till exempel kring biobaserad ekonomi. Det ser jag mycket fram emot, säger Anders Wijkman, Climate-KICs ordförande.

Urban omställning, hållbara produktionssystem och hållbar markanvändning är viktiga fokusområden för EIT Climate-KIC, en europeisk storsatsning på forskning och innovation som startade för sju år sedan och idag finns representerad i 24 länder.

KIC (Knowledge and Innovation Communities) är en rad EU-finansierade partnernätverk som sammanför företag, forskningscentrum och universitet med medel från EIT European Institute for Innovation and Technology.

Kontaktytor mot industrin

Bara för Climate-KIC är den totala omsättningen 80 miljoner euro per år.

– Climate-KIC har mer än 250 partners och det ger många spännande öppningar för samarbeten. Utmaningen för Climate-KIC är att skapa långt bättre möjligheter för våra partners att samverka, säger Anders Wijkman.

Ungefär hälften av Climate-KICs partners är från industrin, en fjärdedel är universitet och högskolor. Ett 50-tal städer ingår också – bland dem Malmö och Göteborg i Sverige.

En faktor som gör RISE attraktivt för EIT Climate-KIC är rollen som institut med breda kontaktytor mot näringslivet.

Starkt europeiskt nätverk

– Det är tydligt att vi måste gå från att leta efter nya lösningar till att nyttiggöra och skala upp de bästa lösningarna. För det krävs stort engagemang från industrin, säger Martin Kylefors, koordinator för RISE inom Climate-KIC.

– Med medlemskapet i Climate-KIC blir vi en del av ett starkt europeiskt nätverk som innebär bättre förutsättningar för att bidra med nytta både för klimatet och för näringslivet, säger Margaret McNamee, teknisk direktör för RISE.

Tekniksprång behövs

Anders Wijkman har tidigare varit politiker bland annat i Europaparlamentet. Ett av hans många uppdrag var som ordförande i Miljömålsberedningen, som tog fram Sveriges klimatstrategi till 2045, samt ordförande i internationella tankesmedjan Club of Rome. Han tillträdde som ordförande för Climate-KIC tidigare i år. Han ser två stora utmaningar i den nära framtiden:

– Dels att bli mer fokuserade på ”break-through innovation”. Vi kan aldrig klara klimatmålen utan tekniksprång. Dels att bli mindre beroende av EU-medel och bygga allianser med andra finansiärer.

Statligt ägda RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges främsta industriforskningsinstitut och bildades 2016 genom en sammanslagning av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Innventia och Swedish ICT. Totalt har RISE drygt 2 200 anställda i hela landet. RISE deltar sedan tidigare i fyra KIC som rör hälsa, digitalisering, energi och råvaror.

Kontaktperson:

Martin Kylefors, Senior Advisor RISE Samhällsbyggnad
martin.kylefors [at] ri.se
+46 (0) 70 641 58 86

Webbplatsen för EIT Climate-KIC : http://www.climate-kic.org