eHälsa - filmat frukostseminarium RISE & Shine

1 april 2015

RISE arbetar inom eHälsa och det snabbväxande området innovationer i vård och omsorg. I den strategiska innovationsagendan ”eHälsa i hemmet” har RISE-instituten i samverkan med olika aktörer undersökt hur Sverige skulle kunna ta en ledande position inom området eHälsa. Vid det filmade seminariet presenteras bakgrunden till och resultaten av agenda-arbetet. Sara Bogren, Acreo Swedish ICT och Erik Nilsson, Swerea IVF, berättar om smarta textilier – sensorer som en del i framtidens behandling av stroke, epilepsi och Parkinson.

Program & tidsangivelser:

00.00 Olof Sandén, VD vid RISE, inleder

01.20 Vad är eHälsa och varför är det både ett spännande och viktigt område att investera i? Kort introduktion av vad RISE gör inom eHälsa, Per-Olof Sjöberg Affärs- och Innovationsområdeschef eHälsa Swedish ICT.

08.00 Framtidens vård och omsorg. Varför vi bör göra så mycket som möjligt så nära patienten som möjligt, Hans Winberg, generalsekreterare Leading Health Care.

25.50 Presentation av strategiska agendan ”eHälsa i hemmet” Dag Forsén, Senior forskare SICS Swedish ICT och Hälsans Nya Verktyg

44.00  Smarta textilier på recept – sensorer som en del i framtidens behandling av stroke, epilepsi och Parkinson  Sara Bogren, Acreo Swedish ICT och Erik Nilsson, Swerea IVF

1.00.00  Gemensam diskussion.

Seminariet ser du här.

Den strategiska agendan eHälsa i hemmet laddar du ner här.

Seminariet genomfördes 20150326.