Digitala backspeglar på lastbilar ökar trafiksäkerheten

Backspeglar på lastbilar har ett huvudsyfte - att förbättra förarens sikt. Med konventionella backspeglar har lastbilsförare begränsat synfält och stora döda vinklar runt sina lastbilar. Ett nyligen avslutat forskningsprojekt, DREAMS, som har genomförts av Stoneridge Electronics AB, Scania och RISE visar att digitala backspegelsystem på lastbilar kan reducera döda vinklar och förse förarna med sikt som är svår att åstadkomma med konventionella speglar.
Fördelar med digitala backspeglar:

RISE Viktoria

Digitala backspeglar på lastbilar ökar trafiksäkerheten