Debattartikel i Ny Teknik - så blir de ekonomiska effekterna av en fossiloberoende fordonsflotta

Två forskare från Viktoria skriver, tilsammans med Fores och Fossilfritt Sverige, en debattartikel i Ny Teknik.
Det är uppenbart att en omgående uppskalning av ny teknik och biodrivmedelsinblanding krävs för att nå målen att reducera klimatpåverkan från inrikes transporter med 70% till år 2030. Och de ekonomiska effekterna av omställningsscenarierna kan bli positiva för svensk ekonomi. Läs mer här:
 https://www.nyteknik.se/opinion/hog-fart-avgorande-for-lyckad-omstallnin...

RISE Viktoria

Debattartikel i Ny Teknik - så blir de ekonomiska effekterna av en fossiloberoende fordonsflotta