Året som gick och nya spännande lösningar

28 mars 2018

Läs om hur vi skapar värde genom våra erbjudanden, vår roll i omvärlden och året som gick i siffror i års- och hållbarhetsredovisningen 2017. I marknadsmaterialet Ahead.Together. beskrivs nya intressanta lösningar som; grönt flygbränsle i samverkan med Karlstad Airport och brasilianska massaföretaget Fibria , smart bilruta tillsammans med elbilsföretaget NEVS och en rad digitaliseringsprojekt inom AI med bland annat Arbetsförmedlingen.

”2017 var ett bra år för RISE. Vi hade en god tillväxt, fick fler uppdrag och fler projekt. Våra test- och demonstrationsmiljöer användes allt mer och vi fortsatte att i samarbete med näringslivet utveckla nya ledande test- och demonstrationsmiljöer. Att ge våra kunder och samarbetspartners tillgång till dessa miljöer är en förutsättning för att nå vår vision att bli en internationellt ledande innovationspartner. ” säger RISE vd Pia Sandvik 

Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Ahead.Together broschyr