Foto: Vetenskapsfestivalen

Vetenskapsfestivalen 2018

mån 16 april (Hela dagen) till fre 27 april (Hela dagen)

16 - 27 april 2018 I Göteborg

Vetenskapsfestivalen har sedan 1997 skapat intresse och engagemang för populärvetenskap. I år med RISE som samarbetspartner för festivalen.

Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Det är en mötesplats där forskare under kreativa former ges möjlighet att presentera sin forskning för skolungdomar och allmänhet. Varje år görs nära 70 000 besök på festivalens 350 unika föreläsningar, workshops, debatter och aktiviteter spridda på ett 30-tal platser i Göteborg.

Syftet är att uppmuntra till högre studier och att skapa positiva attityder till forskning och vetenskap.  Festivalen är tvärvetenskaplig, årligen återkommande i Göteborg och medlem av European Science Events Association, EUSEA - ett nätverk för populärvetenskapliga evenemang som arbetar för att öka uppmärksamheten kring forskning och utbildning. Evenemanget är miljödiplomerat. Festivalen pågår under två veckor och har tre huvudspår.

RISE arrangerar tre evenemang lördagen den 21 april i det öppna programmet där alla är välkomna att delta.

Lördag 21 april 

Workshop: Programmera din egen robotjournalist

Inom nyhetsmedia skrivs allt fler nyheter med hjälp av algoritmer. För att lära oss mer om detta kommer deltagarna i en praktisk workshop att programmera sin egen robotjournalist. Kommer det att bli en neutral och faktabaserad reporter eller en sensationell rubriksättare? Det är upp till er!

Tid: 10:00-15:00

Plats: Lindholmsplatsen 1, Göteborg

Läs mer

Att skapa utifrån passion 

Att lära sig programmera har ett värde i sig. Att lösa problem eller möta behov genom programmering är en passion för många. Programmering är något för alla!

Tid: 10:00-15:00

Plats: Lindholmsplatsen 1, Göteborg

Läs mer

Workshop: Citizen Science med miljösensorer gör luftkvalitet

Var med och kartlägg Göteborgs luftkvalitet! Vi bygger ihop och programmerar sensorer som mäter luftkvalitet. De placeras utomhus runt om i staden och skickar mätdata i realtid via internet. Mätvärdena visas sedan på Universeum och på internet. Vi berättar också om projektet LoV-IoT och Luftdata.se.

Tid: 10:00-15:00

Plats: Lindholmsplatsen 1, Göteborg

Läs mer

Debatt/samtal: Sustainable eating för the collective

Karl de Fine Licht från RISE medverkar.

This talk discusses questions concerning our food consumption. What are the consequences of unsustainable food consumption? Who has the right to decide the individual's food choices? And when and how does the individual change its eating habits for the benefit of the collective?

Tid: 14:45-15:45

Plats: Järntorgsg. 12-14, Göteborg

Läs mer

Skolprogrammet

RISE medverkar i Vetenskapsfestivalens konferens för lärare. Tema för konferensen är ”Digitalisering på schemat – skarpt läge” och syftar till att ge lärare och andra pedagoger en bra grundkunskap och känsla för ämnesområdet digitalisering och programmering, nu när den nya läroplanen strax ska träda i kraft.

Konferensen äger rum den 24 april kl 08:00-16:30 på Pedagogen, Utbildningsvetenskapliga fakulteten i Göteborg. Arrangemanget är kostnadsfritt och målgruppen är främst grundskollärare/-pedagoger.

Martin Törnros och Erik Einebrant från RISE Interactive håller i workshops denna dag. Peter Ljungstrand, också från RISE interactive, har fungerat som bollplank för framtagandet av konferensen.