S.E.E - Scandinavian Electronics Event 2018

tis 24 april (Hela dagen) till tors 26 april (Hela dagen)

24 - 26 april 2018 | Kistamässan, Stockholm

RISE deltar på Scandinavian Electronics Event 2018 - årets viktigaste mötesplats för den svenska elektronikbranschen. Under mässan hittar du oss i monter C05:50 tillsammans med Swerea. Dessutom kommer ett flertal medarbetare från RISE att delta på scen för att prata om bland annat nya tillverkningskoncept, datasäkerhet för uppkopplade system och intra-kroppsnätverk. Låter det spännande? Kom förbi vår monter så kan vi berätta vad vi kan göra för dig och ditt företag.

Tisdag 24 april

12:20  -13:00

Drive Sweden – mer än förarlösa fordon
Det handlar om ett helt nytt synsätt på mobilitet. Vi är i början av utvecklingen, och den går snabbt. På bara några år kommer vi att förändra världen, utveckla hållbara städer och se hela branscher arbeta med helt nya affärsmodeller. Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram som startats på initiativ av regeringen. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Formas och VINNOVA. Lindholmen Science Park står som värd för programmet.

Talare: Kent Eric Lång, Drive Sweden och RISE

Läs mer

12.30 - 13.00 

NextFactory - ett nytt tillverkningskoncept
NextFactory, ett helt nytt tillverkningskoncept där högupplöst additiv tillverkning, mikromontering, 3D-mätning och härdning kombineras i en tillverkningsenhet. Funktionella material, elektroniska komponenter, CAD-ritningar är input och färdiga produkter och produktprototyper är output. Modulkonstruktionen ger maskinen en stor flexibilitet i val av processer.

Talare: Mats Sandberg, RISE

Läs mer

13.15 - 13.45 

Inverkan av skyddslacker på tillförlitligheten av lödfogar samt miljöskyddet av kretskort
Presentation av resultat från projektet ”Kravspecificering och verifiering av miljöskydd och livslängd av lödfogar till komponenter”  inom ramen för Smartare Elektroniksystem

Talare: Per-Erik Tegehall, Swerea IVF

15.45 - 16.15 

Electronic Supervision Unit (ESU)
Enhet för monitorering av driftsmiljön i t.ex. fordon för att kunna göra sin design utifrån realistiska fakta. När man vet den aktuella driftsmiljön kan man göra design utgående från principen ”physics of failure” och ha större chans att produkten får en lång livslängd. Enheten mäter kondensation, vibration, relativ luftfuktighet, temperatur mm. och lagrar detta för senare analys. Denna typ av data är också av intresse för att monitortera miljön i en produktionsanläggning. ESU´n är utvecklad i ett EU-projekt.

Talare: Hans Grönqvist, Swerea IVF

15.45 - 16.15

Global Market Access (GMA)
En överblick över vad Global Market Access (GMA) innebär och vad tillverkare behöver tänka på inför en lansering i länder globalt. Seminariet kommer även beröra de senaste regulatoriska ändringarna i de största marknaderna som t.ex. Europa och Nordamerika.

Talare: Monika Fuller, RISE

Onsdag 25 April

10:30 – 11:00

Små flexibla elektroniska system – från molekyl till prototyp med tryckt elektronik
Nya rön inom materialforskning ger oss möjlighet att skapa sensorer, logiska kretsar, batterier, displayer och andra komponenter som kan integreras till små flexibla system. Unika möjligheter uppstår då vi jobbar med jonledning istället för elektroner, vilket ligger närmare biokemiska system såsom människokroppen. Tryckt organisk elektronik är ett forskningsområde som närmar sig marknad snabbt och RISE Acreo stöder svensk och internationell industri inom ramen för Innovationsklustret Printed Electronics Arena som är en av RISE test- och demomiljöer.

Talare: Björn Norberg, RISE

Läs mer

11.45 - 12.15 

Datasäkerhet för uppkopplade system 
Datasäkerhet, eller som en del kallar det, cybersäkerhet är högaktuellt. I de flesta fall kan man känna sig säker om man sköter uppdateringar av operativsystem och har bra och uppdaterade antivirusprogram. Det finns dock en nisch med uppkopplade system som ofta faller utanför den normala IT-miljön och detta är alla styrdatorer i industrin. Det finns ett antal exempel på industriella styrsystem som hackats i olika syften. Syftet med detta föredrag är att öka medvetenheten kring dessa risker.

Talare: Hans Grönqvist, Swerea IVF

13.15 - 13.45 

Lösning av ett arbetsmiljöproblem inom skönhetsindustrin
Inom ramen för ett EU-projekt har vi löst ett arbetsmiljöproblem genom att byta process. Den nya processen innebär att en gammal metod ersätts av en ny där man varit tvungna att tillverka verktyg i AM-teknik samt en elektronikenhet med höga krav på säkerhet. Projektet är ett exempel på kvinnligt företagande samt hur forskningsinstitut i Europa kan samarbeta för att hjälpa ett SME.

Talare: Jenny Bruno, Finare Fransar AB och Hans Grönqvist, Swerea IVF

Torsdag 26 April

13.30 - 14.00

BioCom Lab Smart Intra-body Network – en vision kring framtidens e-hälsa
Intra-kropps nätverk som skapar nya förutsättningar för prevention, detektion, diagnos, sjukdomsmonitotering och behandling, resulterande i förutsättningar för en högst personifierad behandlingsstrategi. Sensorer, organisk bioelektronik, elektronisk läkemedelsleverans, säkra kommunikationsgränssnitt och Big-Data analys är nyckelkomponenter i BioCom Lab. Även innovativa formfaktorer tas fram baserade tryckt elektronik och nanoteknik.

Talare: Roman Lassing, RISE