Bioflygbränsle – har morgondagens flyg träflis i tankarna?

tis 3 juli

11:30 till 12:45

 

 

Sverige satsar kraftfullt på biobränslen för flyg som ett led i att nå klimatmålen i Parisöverenskommelsen. Svenskt inrikesflyg ska flyga på biobränslen 2030 men för att klara teknikskiftet krävs såväl process-, teknik- och tjänsteutveckling som nya affärsmodeller.

Sveriges regering satsar kraftfullt på biobränslen för flyg då fossiloberoende transporter är en nödvändighet för att nå klimatmålen i Parisöverenskommelsen. Målet är att svenskt inrikesflyg ska flyga på biobränslen 2030. För att klara teknikskiftet krävs såväl process-, teknik- och tjänsteutveckling som nya affärsmodeller. Ingen aktör kan klara omställningen på egen hand utan samverkan - över hela värdekedjan är nyckeln för att Sverige ska lyckas. Hur åstadkommer vi samverkan och vem leder arbetet? Och vilka är de styrmedel som kommer att krävas? Satsningen på biobränslen ger möjligheter till en ny biobaserad näringslivsutveckling men räcker skogen för morgondagens behov? Flygresandet ökar snabbare än tekniken utvecklas, inte minst utlandsresorna. Hur stor effekt har satsningen i praktiken? Norge har kommit längre än Sverige – vad kan vi lära av vårt grannland?

Moderator: Johanna Mossberg, RISE

Medverkande:

  • Maria Fiskerud, RISE
  • Niklas Johansson, Statssekreterare Näringsdepartementet
  • Lena Wennberg, Miljöchef Swedavia
  • Rebecka Le Moine, Biolog och språkrör för Gröna studenter
  • Lars Lind, Perstorp
  • Jonas Lindmark, Energimyndigheten

Plats: RISE Trädgård i Almedalen, Kinbergs plats 3, Visby


Fördjupning: Samling för bioflygbränsle kan ge ny exportmarknad

Ladda ner kalenderhändelse