Nya möjligheter för svensk Agrofiber

tis 26 juni 10:30 till 20:45

Agrofiber kan produceras utifrån olika grödor och till olika tillämpningar. RISE anordnar i samarbete med SLU en workshop som huvudsakligen berör industrihampa, men i viss utsträckning även lin. Workshopen belyser hela kedjan från odling till slutanvändare.

OBS - Uppdelat i två valbara delar, se mer info på länken nedan.
Del 1 (10.30-15.00)
Del 2 (15.40-20.45)

Till anmälan

Bifogade filer

Inbjudan till workshop (pdf, 302 KB)