Utbildning

RISE erbjuder kurser, seminarier, konferenser och temadagar inom aktuella ämnen. Vi skapar också företagsanpassade kurser utifrån våra kunders behov.

Här hittar du aktuella kurser och seminarier.