RISE Offshore

I EU- kommissionens strategi för Blue Growth pekades havet ut som drivkraft för europeisk ekonomi med stor potential för innovation och tillväxt. Havsbaserad verksamhet har dock sina särskilda utmaningar, att hantera den i många fall extrema och utsatta miljön som vindar, vågor, saltvatten, kyla och verksamhet långt från land innebär. RISE Offshore bidrar till mötesplatser, erfarenhetsutbyten och behovsdrivna FoU-projekt på nationell och internationell nivå.

Det övergripande målet för RISE Offshore är att stödja utvecklingen av industrisegment inom offshoreverksamhet där Sverige tillhör de internationellt ledande aktörerna genom starka FoU-miljöer, hög kvalitet och hög konkurrenskraft.

RISE Offshore stödjer och deltar i forskning- och innovationsutveckling inom hela det havsbaserade energiområdet men också inom framtidsbranscher som aquakultur, odling av marin biomassa och sjömat. Tvärsektoriella kompetensutbyten där teknik möter biologi och skapar nya och hållbara lösningar, är en drivande faktor och strategisk satsning för RISE Offshore.

RISE Offshore verkar med och genom OffshoreVäst. Genom OffshoreVäst fångar vi upp industri- och näringslivsbehov, får en plattform för projektutveckling där RISE kan bidra med såväl expertkompetens, projektledning och test- och demonstrationsfaciliteter men också möjlighet att kommunicera svensk kompetens till en bredare grupp intressenter. Genom projekt och andra kontakter erbjuds också vägar till internationella samarbeten och kompetensutveckling i offshoreområdets innovationssystem

Genom de senaste årens utveckling av innovationsmiljön OffshoreVäst, ett samarbete mellan företag, akademier, institut och offentliga organisationer med fokus på offshorerelaterad innovation och tillväxt, har RISE Offshore också medverkat till att utveckla ett övergripande RISE-internt arbete inom hela det växande maritima området, RISE Maritimt

Kontakt

Kerstin Hindrum, tel. +46 70 611 65 86, kerstin.hindrum [at] ri.se

Erik Bunis, tel. + 46 070-644 50 38, OffshoreVäst, erik.bunis [at] ri.se

OffshoreVäst