ICT för utbildning och lärande

ICT Learning erbjuder ett sammanhang där organisationer inom utbildningssektorn kan medverka i tillämpade forskningsprojekt, få ny kunskap, testa produkter och system och få tillgång till såväl forskning som omvärldsanalys kring digitalisering.

Digitaliseringen som revolutionerar hela vårt samhälle just nu innebär såväl möjligheter som utmaningar för utbildningslandskapet. Med ett ökat behov av kunskap och innovationer för att skapa ett hållbart samhälle står vårt utbildningssystem inför stora utmaningar. För att alla ska kunna erbjudas en god utbildning och ett livslångt lärande, i ett utbildningssystem av hög kvalitet, är digitala tjänster, produkter och innovationer centrala.

De projekt som RISE driver inom digitalt lärande har sinsemellan radikalt olika fokus. Vi genomför allt från småskaliga pilotprojekt inom mobilt lärande eller digitalisering av utbildning i matematik, till nationella testbäddar inom programmering och skapande med IT i skolan (Makerskola). Flipped classroom med formativa processer (Läraktiv) och framåtblickande forskning inom artificiell intelligens och lärande är andra exempel. Vi har utvecklat skräddarsydda utbildningar, skapat verktyg för språkinlärning, arbetat med ungas digitala berättande och mycket mer.

De företag, skolhuvudmän, organisationer och andra inom området som är en del av ICT Learning ingår i ett berikande sammanhang med ett växande kompetensnätverk som påskyndar utvecklingen. Innovationspotentialen har faktiskt aldrig varit större!

Innovation, forskning och utveckling inom lärande och utbildning utgörs ofta av komplexa processer där delaktighet, inflytande och ägarskap över utvecklingsverksamheten är av vikt. För att dessa verksamheter ska kunna genomföras förutsätts det också att de utgår ifrån de långsiktiga mål som verksamheten har, för att ge god nytta. Vi arbetar med tvärdisciplinära team och ett mångårigt nätverk av extern kompetens.

Kontakt

Carl Heath, tel. +46 70 240 20 37, carl.heath [at] ri.se, @carlheath

Läs mer om ICT för utbildning och lärande