Formulerade produkter - PERFORM

Behovet av formulerade produkter finns inom många olika industriella branscher. Kompetensplattformen PERFORM fokuserar på behovsdriven forskning och innovation för formulerade produkter inom områdena kontrollerad frisättning, formulering av biologiskt material, emulsioner och dispersioner och pulverteknologi.

Formulering är en nyckelkompetens för hållbar utveckling – exempelvis genom att åstadkomma mer med utnyttjande av mindre råmaterial och mindre energi, omformulering av produkter för minskad kemikaliebelastning samt utveckling av formuleringsstrategier för biologiska material.

I samverkan med industri och akademi utvecklar vi effektiva och miljöanpassade formuleringar för tillämpningar för ett stort antal industriella applikationer, bland annat läkemedel, livsmedel, jordbruk, medicinteknik, kosmetik, rengöring och kemiindustri. Vår forskning leder till bättre hushållning av råvaror minskad miljöpåverkan och positiva hälsoeffekter.

Vad är formulering?

I vårt dagliga liv är vi i behov av ett stort antal formulerade produkter av olika slag, alltifrån livsmedel och läkemedel till rengöringsprodukter, färg och lacker.  Både samhälle och konsumenter ställer krav på att de produkter vi använder och exponeras för ska vara säkra, effektiva och funktionella. En formulerad produkt är designad för att uppfylla en eller flera funktioner, och innehåller därmed flera noggrant utvalda ingredienser som vid tillverkningen ska blandas på rätt sätt. Vissa ingredienser är aktiva substanser som har en specifik funktion. Andra komponenter verkar istället genom att skydda eller stabilisera de aktiva ämnena under lagring eller för att se till att funktionen uppfylls vid rätt tidpunkt och plats.

För mer information om projekt som bedrivs inom de olika fokusområdena, tillgänglig kompetens, publikationer och events, se www.rise-perform.com.

Kontakt

Lovisa Ringstad, kompetensplattformsledare, tel. 010 516 60 17, lovisa.ringstad [at] ri.se