Energimarknader och system

Energisystemet står inför en omfattande förändring med förnybar produktion, elbilar, energilager och distribuerade resurser i systemet som signifikant ökar systemets komplexitet. Nya tekniska lösningar, inte minst med digitalisering som möjliggörare, har en enorm potential att bidra till hållbara energisystem med minskad klimatpåverkan och effektivare resursutnyttjande. Utveckling av marknader och nya affärsmodeller är en av de största utmaningarna för att realisera den potentialen.

RISE har samlat sin kompetens inom marknadsutveckling, affärsmodeller och teknisk forskning och innovation kopplad till energisystemfrågor i kompetensplattformen ”Energimarknader och System”. Plattformen bedriver tillämpad forskning kring växelverkan mellan marknad och teknik. Kopplingen är av central betydelse för energisystemets utveckling genom att marknaden och affärsmöjligheter driver teknisk utveckling och innovation. Det är inte tekniken i sig som är den största utmaningen, utan marknadens utveckling som driver och ger incitament till vidare teknikutveckling.

Genom plattformen erbjuder vi en öppen kunskapsmiljö och möjlighet att utforma behovsdriven forskning för energimarknadens aktörer som energileverantörer, nätägare, energitjänsteföretag och myndigheter. Vår verksamhet handlar till stor del om att identifiera olika affärsmöjligheter kopplade till ny teknik och hur marknadens utveckling påverkar bäringen på tekniska lösningar, det vill säga hur tekniska lösningar kan generera intäkter eller minskade kostnader för ägarna samt hur regelverk och policyutformning kan påverka energisystemets utveckling.

Plattformen samlar kompetens för analyser inom tre områden:

  • Marknadsdesign och regelverk: Påverkan av policy, regelverk och förordningar på aktörers incitament och samhällsekonomi.
  • Affärsmodeller: Analyser om bärigheten av affärsmodeller under olika marknads- och systemscenarier.
  • Energisystem och scenarier: Tekno-ekonomiska analyser av olika utvecklingsvägar för energisystemet.

Plattformen samlar expertis inom en rad områden, bland annat: Elkraftsystem, fjärrvärme, flexibel energianvändning, nätreglering, marknadsdesign, förnybar energigenerering, energisystemanalys, scenarieutveckling, visualisering och beslutsfattande.

Kontakt

Magnus Brolin, Komptensplattformsledare
magnus.brolin [at] ri.se
tel. 070 365 58 31