Digital Cellulosa

Digital Cellulosa ett nytt forskningsområde som möjliggör cellulosaprodukter som kan kommunicera med den digitala världen, till exempel Sakernas Internet, och samtidigt vara miljömässigt hållbara. I RISE har vi samlat vår kompetens inom cellulosa och elektroaktiva material för att kunna erbjuda spetskompetens och innovationsstöd inom Digital Cellulosa

Digitalisering och cirkulär ekonomi är två starka trender i dagens samhälle. Cellulosa är en förnyelsebar råvara och alltså ett mycket attraktivt materialval för en cirkulär ekonomi. Det är dock svårt att integrera i ett digitalt sammanhang eftersom det saknar elektrisk funktionalitet. Genom att kombinera cellulosa med elektroaktiva material kan man skapa helt nya hållbara kompositmaterial som kan kommunicera med den digitala världen. Detta kan i framtiden ge applikationer inom vittskilda områden som energi, logistik, hälsa, jordbruk och bygg med produkter såsom aktiva förpackningar som kan känna av sin omgivning och ändra sina egenskaper, eller pappersrullar som kan lagra elenergi från solceller och vindkraftverk, smarta odlingsdukar, filter som kan styras digitalt, osv.  RISE har en världsledande kompetens inom både cellulosaområdet och elektriskt aktiva material som vi nu kombinerar för att kunna erbjuda tvärvetenskaplig FoU och infrastruktur för industridrivna projekt inom Digital Cellulosa. Vi samarbetar även med forskargrupper vid KTH och Linköpings universitet för att bygga upp detta kunskapsområde.

Kontakt

Göran Gustafsson, goran gustafsson [at] ri.se, Avd chef, RISE ICT

Pia Wågberg, pia.wagberg [at] ri.se, Affärsutvecklare, RISE Bioekonomi