Climate Opportunity Accelerator

Ett klimatneutralt och fossilfritt samhälle innebär en omställning - något som för med sig utmaningar, men också möjligheter, i det att vi behöver nya produkter, tjänster och system. En del av lösningarna finns redan, och omställning pågår, men förändringen går inte tillräckligt snabbt. Med Climate Opportunity Accelerator erbjuder vi ett sammanhang där vi utvecklar kunskap och bygger mekanismer för att accelerera förändring.

Omställningen till ett klimatneutralt och fossilfritt samhälle har högsta prioritet inom såväl politik, forskning som näringsliv. ”Biffen, bilen och boendet” pekas ofta ut som de områden som dominerar våra klimatpåverkande utsläpp. Inom Climate Opportunity Accelerator kombinerar vi expertis inom olika teknikområden med expertis inom olika systemområden (innovationssystem, klimatavtryck, omställning etc), och till det adderar vi ett byggande av spetskunskap kring accelererande mekanismer, det vill säga verktyg som ökar takten på omställning och nyttiggörande av klimatneutrala lösningar. Detta får dock inte ske på bekostnad av andra hållbarhetsmål eller på ett sätt som gör att de planetära gränserna överskrids.

Formandet av det klimatneutrala och fossilfria samhället ger naturligtvis ett stort utrymme för förändring vad gäller tekniklösningar, men även utrymme för förändring beträffande styrmedel, affärsmodeller, forskning och investeringar.

Plattformen erbjuder aktörer en möjlighet att undersöka och tillsammans bygga accelererande mekanismer.

Kontakt

Martin Kylefors, martin.kylefors [at] ri.se