Beräkning och validering för virtuell produkt- och processutveckling

Som polytekniskt forskningsinstitut har vi spetskompetens inom numerisk modellering, avancerade provningsresurser och bred kunskap om olika industritillämpningar. Kombinationen ger oss unika möjligheter att hjälpa våra kunder ta vara på möjligheterna med moderna beräkningsmetoder och virtuell produktutveckling, antingen i form av uppdrag eller gemensamma forskningsprojekt.

Datorbaserad simulering är ett etablerat verktyg inom industriell forskning och produktutveckling. Genom att på ett klokt sätt använda simuleringar och experimentellt validerade beräkningsmodeller kan man minska kostnader och ledtider för att ta fram nya produkter.  Materialanvändning kan till exempel reduceras och prestanda optimeras. Behovet av fysiska prototyper och provning minskar. Simuleringar kan också ge ökad förståelse för komplexa mekanismer och samband.

Nyttan av simuleringsresultat begränsas ofta av osäkerheter kring indata, noggrannhet och robusthet (t ex en designs eller process känslighet för små förändringar). Till skillnad från provning i ackrediterade laboratorier, så finns inte heller vedertagna standarder för hur man säkerställer rätt kvalitet i själva utförandet av simuleringar.

Vi hjälper våra kunder få ut så mycket nytta som möjligt av sina beräkningar. Utöver nischade tjänster inom olika tillämpningsområden, så utvecklar vi metodik för experimentell validering och modellkalibrering, kvalitetssäkring av beräkningar, osäkerhetshantering, robusthet och parameterkänslighet. I nationella och internationella samarbeten arbetar vi med att definiera praxis och processer för kvalitetssäkring av tekniska beräkningar och simuleringar. Vi erbjuder också utbildningar och kvalitetsgranskning av andra aktörers resultat och interna processer.

Några av våra fokusområden är:

  • Modellering av system och processer (bio och/eller kemi)
  • Termiska processer, värme- och masstransport
  • Karaktärisering och modellering av materials egenskaper
  • Kvalitetssäkring av beräkningar och hantering av osäkerheter
  • Tillförlitlighet, livslängd, säkerhet och risk

Kontakt

Ola Widlund, senior forskare inom RISE, tel. 070 615 50 17, ola.widlund [at] ri.se