Kompetensplattformar

RISE kompetensplattformar är forsknings- och innovationsområden med nationell excellens och internationell potential. Varje plattform jobbar med ett utmaningsorienterat, avgränsat område och tillsammans med akademi, företag och offentliga aktörer bidrar vi till ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv och samhälle.

Forskarna inom respektive kompetensplattform ger kunderna och partners god vägledning, säkerställer hög forskningsbaserad kvalitet och en kortare tid till kommersiell lösning för de utmaningar som finns inom respektive område. 

RISE Kompetensplattformar

3D-bioprinting och additiv tillverkning

Beräkning och validering för virtuell produkt- och processutveckling

Biomaterial Scale-up Centre - BISC

Cirkulär ekonomi

Data Science Center

Formulerade produkter - PERFORM

ICT för utbildning och lärande

Kunskapsplattform för säkrare tunnlar och andra undermarksanläggningar

Nanocelluloses in future advanced hybrid materials

RISE Offshore

Resurseffektiva och biobaserade byggprodukter och material - EcoBuild

Säker hantering och lagring av biobränslen och avfall