EIT - European Institute of Innovation and Technology

European Institute of Innovation and Technology (EIT) är ett initiativ som ska hjälpa Europa att frigöra sin innovativa potential.

European Institute of Innovation and Technology (EIT) har som mål att förbättra medlemsstaternas förmåga till innovation, konkurrenskraft och skapa morgondagens entreprenörer.

Målet ska uppnås genom att integrera delarna i kunskapstriangeln – högre utbildning, forskning och näringsliv – i så kallade KICs, Knowledge and Innovation Communities. KIC är alltså ett partnerskap mellan näringsliv, universitet och forskningsinstitut med fokus på innovation och entreprenörskap.

Varje KIC består av ett nätverk med 4-6 centra i Europa. Varje KIC är en legal enhet med egen vd som ansvarar driften. Läs mer om KICs.

EITs högkvarter ligger i Budapest, Ungern. EITs webbsida.