Support för EU-finansiering

Har ditt företag behov av bidrag för att driva ett innovativt utvecklingsprojekt? Eller behöver ni forskningsinsatser för att utveckla era produkter och tjänster? RISE projektleder ett supportkontor för små och medelstora företag. Här kan du få kostnadsfri rådgivning kring dina möjligheter till bidrag från EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 och Eurostars.

Sex organisationer ingår i supportkontoret: RISE, Swerea IVF, Innventia, Sweden Bio, LTU Business, Uminova Innovation AB och IVL Svenska Miljöinstitutet. Supportkontoret är ett projekt finansierat av VINNOVA och Tillväxtverket. Syftet är att öka svensk SME-medverkan i Horizon2020.