Scale-Up: samarbete inom miljöteknik mellan små och stora företag

Scale-Up är ett samarbete mellan klusterorganisationer inom miljöteknik i Europa: RISE, Cleantech Inn Sweden, Cambridge Cleantech (GB), Allia (GB), Clean Copenhagen (DK), Clean Tech Delta Rotterdam (NL) och i-Cleantech Flanders (BE).

Scale-Up fungerar som kunskapsförmedlare med särskilda möjligheter och erfarenheter inom miljöteknik. Vår gemensamma vision för samarbetet är att skapa bättre förbindelser mellan köpare och leverantörer inom området.

Scale-Up är ett smart sätt att nå nya industripartners genom etablerade företagsnätverk i Nordeuropa. Det innebär stora möjligheter för både stora och små företag.

Meet The Buyer-event

Vid ett event den 10 maj 2017 träffade de tre storföretagen ABB, EON och Fortum 14 olika småbolag inom miljöteknikområdet. Och vid det senaste Meet The Buyer-eventet, 3 oktober 2017 i Göteborg, fick representanter för Alfa Laval och TetraPak träffa 16 småbolag. Dessa event anordades av RISE och samarbetspartnern Cleantech Inn Sweden.

 

 

 

Fler filmer från eventen kan ses på Cleantech Inns sidor på LinkedIn och Facebook.

En viktig del vid Meet The Buyer-eventen är att de små bolagen är väl förberedda inför sina möten med storföretagen. Den här filmen ger värdefulla tips för ett lyckat möte.

Kontakta oss för att få veta mer om:

  • Snabb åtkomst till och viktig kunskap om marknader i norra Europa och Nordsjöregionen.
  • Tillgång till experter på plats, som känner till marknaden och har etablerade affärskontakter med både stora och små företag.
  • Tillgång till speciellt utvecklat stöd till er uppskalningsprocess – att gå från lokal till internationell aktör.
  • Tillgång till expertis när det gäller immateriella rättigheter, juridiska frågor etc.

Scale-Up är godkänt av det europeiska samarbetsprogrammet INTERREG North Sea Region, där också webbplatsen för Scale-Up finns. 

Kontakt:

Lars Moberger, RISE, telefon 070-580 52 91, lars.moberger [at] ri.se

Richard Englund, RISE och Cleantech Inn Sweden, telefon 070-379 16 45, richard.englund [at] cleantechinn.com