Mobilitet

RISE Mobilitet

Vi samlar RISE-expertis inom transport- och mobilitetsområdet. Inom RISE arbetar vi med forskning och provning av allt från materialteknik, produktionsteknik och mjukvara till kompletta fordon och simuleringar av logistikflöden. Vi arbetar också med långsiktiga strategier för kompetensuppbyggnad som syftar till att ständigt stärka RISE förmåga att kunna möta framtida behov av kompetens och provning för näringsliv och samhälle.

Kontakta oss för att hitta din expert eller provningsresurs inom RISE som kan möta just ditt behov! Ni kan också kontakta oss för att diskutera långsiktig utveckling och trender inom transport och mobilitet.

Kontakt

Eilert Johansson, Affärsområdeschef Mobilitet, +46 (0)70 241 86 68, eilert.johansson [at] ri.se

Louise Felldin, Kommunikationschef Marknad och affärsutveckling, +46 10 516 62 99, louise.felldin [at] ri.se

Affärsområdet fokuserar på fem områden:

Transportsystem
Kontakt: Kent Eric Lång, kent-eric.lang [at] ri.se

Energi och miljö för mobilitet
Kontakt: Stefan Pettersson,  stefan.pettersson [at] ri.se

Transport automation och säkerhet
Kontakt: Stefan Nord, stefan.nord [at] sp.se

Produktions- och materialteknologier
Kontakt: Elisabeth Sagström, elisabeth.sagstrom [at] swerea.se

IKT för mobilitet
Kontakt: Niklas Grybe, niklas.grybe [at] ri.se

Omvärldsanalyser som produceras helt eller delvis av RISE:

Omvärldsanalys Automatiserade fordon

Smart Mobility

Omvärldsanalys Energieffektiva vägfordon, OmEV

Test- och demonstrationsanläggningar:

Sök test- och demonstrationsanläggningar

AstaZero

AWITAR 

Paint Center

Framtidens Gjuteri

Projektexempel:

20-FIFTY

Electric Roads

HiFi Radar Target

System-of-Systems Safety Evaluation