Preventiv hälsa

Enligt världshälsoorganisationen WHO orsakar ohälsosam livsstil 80 procent av hjärt- och kärlsjukdomarna, 90 procent av all typ 2-diabetes och 30 procent av all cancer globalt. Kroniska sjukdomar står för 70 % av dödsfallen i världen. Samtidigt är psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige sedan 2014 och befolkningen i världen blir allt äldre.

Utgångspunkten för fokusområdet preventiv hälsa är att alla kan påverka sin hälsa men det kräver såväl kunskap som nya lösningar för att kunna erbjuda effektiv primär- och sekundärprevention på individens villkor. Ett preventivt hälsoarbete kräver också nya ersättningsmodeller i vården och involvering av nya aktörer.

Fokusområdet Preventiv hälsa samlar forskare, samhällsaktörer och näringsliv i forsknings- och innovationsprojekt med målet att förebygga sjukdom. Vi adresserar frågan utifrån alla perspektiv; människan, system, politik och teknik.

Exempel på projekt

Healthmovement – for patient empowerment

Modern Teknik Mot Fallolyckor

Nya förutsättningar för primärvården genom digitalisering

Kontakt 

Petra Sommarlund, petra.sommarlund [at] ri.se