Infektionskontroll

Området infektionskontroll syftar till att utveckla produkter, tjänster, metoder och system som genom prevention, behandling eller systemtänk minskar spridningen av patogener och användningen av antibiotika. Och därmed bromsa utvecklingen av resistenta mikroorganismer.

Fokusområdet Infektionskontroll är även en plattform för forskning och innovation som samlar tvärdisciplinär kompetens med målet att stärka samhällets och näringslivets förmåga att motverka utveckling av resistenta mikroorganismer.

Ökat fokus på preventiva åtgärder är av högsta vikt, där områden som hygien och rengöring, vacciner, smarta material och nya teknologier ingår. Det finns också ett stort behov av att utveckla nya, hållbara behandlingsstrategier för infektionssjukdomar. Där är utveckling av diagnostik och strategisk användning av antibiotika, samt utveckling av nya behandlingar viktigt. Systemutveckling och monitorering är av största vikt för en effektiv prevention och behandling. Här omfattas även områden som utbildning och kommunikation, beteendevetenskap, regelverk, ekonomiska modeller och innovationsupphandling.