E-Hälsa

E-Hälsa samlar en palett av expertis, applicerad forskning och innovativ metodik kopplat till digital hälsa. E-Hälsa är tvärvetenskapligt, multidisciplinärt och disruptivt med digitaliseringens kraft och möjligheter som gemensam nämnare. Vi verkar inom områden som digital medicinteknik, sensorik, diagnostik, behandling, tjänstedesign, systemdesign, big data, artificiell intelligens, kliniskt beslutsstöd, digital genetik och proteomik.

Vårt breda erbjudande möjliggör vetenskapligt underbyggda och radikala grepp kring digitaliseringens applikationsmöjligheter inom vård, omsorg, hälsa och Life Science i stort. Området E-Hälsa verkar som en oberoende part med en stark operativ utvecklingsverksamhet till stöd för kommuner, landsting, myndigheter och näringsliv.

Exempel på projekt

Digitala lösningar för vård av kroniskt sjuka KOL

Första förbandet som säger till

Smart clothes for diagnostics and treatment

Digital signering i vården

Knutpunkt för digitala verktyg

Kontakt

Peter Kjäll, peter.kjall [at] ri.se

Bifogade filer

RISE eHälsa (pdf, 279 KB)