RISE Hälsa och Life Science

Affärs- och innovationsområdet Hälsa och Life Science har som målsättning att bidra till förbättrad hälsa och välbefinnande för alla - utan att driva upp vårdkostnadernas andel av BNP.

Sveriges hälso- och sjukvårdskostnaderna är prognosticerade att öka med 30 % fram till 2050. Samtidigt som sektorn står inför en enorm kostnadsutmaning är det ett område som präglas av en snabb teknikutveckling som ger nya möjligheter. Inte minst inom avancerade terapiområden (ATMP) med potential att bota sjukdomar som tidigare betraktats som kroniska. En annan tydlig trend är den digitaliseringsvåg som sköljer över området. Digitaliseringen bär på ett löfte om att frigöra den sista dolda resursen i systemet, dvs kraften hos medborgaren och patienten själva. Tekniken medger individen att ta ett allt större ansvar för sin egen hälsa och livsstil. Redan idag kan vi få tillgång till hälsodata och hälsotjänster som erbjuds vid sidan av traditionell hälso- och sjukvård.

AoI Hälsa och Life Science erbjuder den innovationsinfrastruktur som behövs för att företag och offentlig sektor får bästa möjliga förutsättningar att klara den förnyelseresa som krävs för att vara hållbara och konkurrenskraftiga. Vi har unik spetskompetens inom områden som läkemedelsproduktion och utveckling, formulering, sensorer, dataanalys och lagring, säkerhet, visualisering, interaktionsdesign, tjänsteutveckling och innovationsledning. Vi har också lång erfarenhet av implementation av ny teknologi och tjänster inom både offentligsektor och Industri.

Affärsområdet fokuserar på fyra områden:

E-Hälsa
E-Hälsa utforskar och utvecklar digitaliseringens applikationsmöjligheter inom vård, omsorg, hälsa och Life Science i stort. Läs mer

Infektionskontroll
Infektionskontroll verkar för att stärka samhällets och näringslivets förmåga att motverka utvecklingen av resistenta mikroorganismer. Läs mer

Nya terapier
Nya terapier fokuserar på avancerade terapier (ATMPs) och bidrar till lösningar på de utmaningar som forskare, läkare och företag möter i sitt dagliga arbete med ATMP-utveckling. Läs mer

Preventiv hälsa
Preventiv hälsa samlar forskare, samhällsaktörer och näringsliv i forsknings- och innovationsprojekt med målet att förebygga sjukdom och psykisk ohälsa. Läs mer

Kontakt

Krim Talia, Affärsområdeschef Hälsa och Life Science, +46 (0)70 973 26 65, krim.talia [at] ri.se

Louise Felldin, Kommunikationschef Marknad och affärsutveckling, +46 10 516 62 99, louise.felldin [at] ri.se