Affärs- och innovationsområden

Vi har samlat all vår kompetens och innovationsinfrastruktur i fem utmaningsdrivna affärs- och innovationsområden; Digitalisering, Energi & bioekonomi, Hälsa och Life Science, Hållbara städer & samhällen och Mobilitet. Via dessa innovationsområden får du tillgång till 2200 forskare och specialister, ett hundratal testbäddar och stora nätverk – internationella som nationella.

Vi samarbetar med näringsliv och offentlig sektor, med små och stora bolag, i enskilda projekt och i stora konsortier där vi – som en oberoende aktör - samlar discipliner och aktörer för att gemensamt utveckla nya lösningar.

Sitter du med en svår fråga där du behöver expertkompetens? Eller vill du komma in i ett större sammanhang för att hitta nya möjligheter framåt? Som din innovationspartner kombinerar vi forskningsexpertis, infrastruktur och branscherfarenhet för tvärvetenskapliga och hållbara lösningar.

Välkommen att kontakta oss! Du hittar kontaktuppgifter till affärs- och innovationsområdescheferna under respektive område.