Skip to main content
RISE logo

Safer foods for industry and the consumer

+ Show more

what we do in Microbiological safety

Story

Water purifier to reduce the spread of infection

Read more

I Sverige litar vi på att vattnet som kommer från våra kranar är rent – men så är inte alltid fallet. RISE jobbar med företaget Watersprint som tar fram produkter för att motverka att bakterier sprids via vattenkranar.

Story

Successful project reduce sickness and food waste

Read more

Bacteria that accumulate and spread to food and drink can lead to large quantities of recalled products for the food industry. Analyses carried out by RISE on behalf of SKF however, demonstrate that it is possible to make food handling safer, as well as kinder to the environment.

Story

Project meet the threat of antibiotic resistance

Read more

När bakterierna utvecklar skydd mot antibiotika måste nya lösningar hittas. I ett EU-finansierat projekt som letts av RISE har man kunnat visa att peptider är en möjlig väg.

Story

Innovations to increase patient safety in healthcare

Read more

Det nyligen lanserade projektet Smittfri vård (Clean Care) handlar om det akuta behovet av att minska vårdrelaterade infektioner och risken för spridning av antibiotikaresistenta bakterier inom sjukvården.

Story

Just as clean but kinder to the environment

Read more

Nya rengöringsprodukter måste vara miljövänliga samtidigt som de inte förlorar egenskapen att  göra rent. Kombinationen är ibland en utmaning men inom testbädden Cleaning Innovation arbetar forskarna ur flera perspektiv. Kort och gott, här kan man allt om rengöring!

Education

Find our courses in microbiological safety

Show all

projects in Microbiological safety

Project

Legionella safe & energy efficient domestic hot water

Read more
Project

How feathers becomes keratin-based materials

Read more
Project

Visualization of cleaning effects

Read more

Find more projects

Show all
Klara Båth

Contact

Klara Båth

Sektionschef

+46 10 516 66 89
klara.bath@ri.se

Read more about Klara