Skip to main content
RISE logo

Infection control meets the threat from antibiotic resistant bacteria

+ Show more

What we do in infection control

Story

Innovations to increase patient safety in healthcare

Read more

Det nyligen lanserade projektet Smittfri vård (Clean Care) handlar om det akuta behovet av att minska vårdrelaterade infektioner och risken för spridning av antibiotikaresistenta bakterier inom sjukvården.

Story

Just as clean but kinder to the environment

Read more

Nya rengöringsprodukter måste vara miljövänliga samtidigt som de inte förlorar egenskapen att  göra rent. Kombinationen är ibland en utmaning men inom testbädden Cleaning Innovation arbetar forskarna ur flera perspektiv. Kort och gott, här kan man allt om rengöring!

Story

Project meet the threat of antibiotic resistance

Read more

När bakterierna utvecklar skydd mot antibiotika måste nya lösningar hittas. I ett EU-finansierat projekt som letts av RISE har man kunnat visa att peptider är en möjlig väg.

European collaboration accelerates new antibiotic development

Read more
Story

Find more stories

Show all

Projects in infection control

Project

Clean Care – technologies for infection prevention in hospitals

Read more
Project

Legionella safe & energy efficient domestic hot water

Read more
Project

Visualization of cleaning effects

Read more

Find more projects

Show all