Skip to main content
RISE logo

Tomas Johansson

Projektledare

Tel +46 10 516 69 05

Email tomas.johansson@ri.se

Location Skara

Unit Jordbruk och trädgård I (101201)