Skip to main content
RISE logo

Professional Education

Professional Education gathers RISE’s educational activities for lifelong learning, aimed at both the private and public sectors.

Utbud kompetensutveckling

RISE utbildningsverksamhet vänder sig till både näringsliv och offentlig sektor. Vårt utbud omfattar allt från ämnesspecifika kurser och föreläsningar till konferenser, nätbaserad utbildning och facilitering av komplexa förändringsprocesser i form av workshops och seminarier. Ämnesområdena speglar hela bredden inom RISE verksamhet. Många av våra kurser resulterar även i certifieringar och valideringar.

Kurser och utbildningar

Sök i vårt utbud av kurser och utbildningar.

Visa alla utbildningar

Skräddarsydda utbildningar

RISE tillhandahåller även utbildningar framtagna för kundens specifika behov utefter önskemål. Det kan röra sig om mindre utbildningsinsatser som enskilda föreläsningar, workshopar eller konferenser, men också vara mer omfattande utbildningsprogram, mobila utbildningslösningar, nätbaserad undervisning eller fjärrundervisning. För att veta mer om vad vi kan erbjuda eller för att beställa en utbildning, kontakta oss via kunskap@ri.se eller kontakta den verksamhet i RISE som arbetar inom relevant område.

Forskning om digitalisering och lärande

RISE erbjuder ett sammanhang där organisationer inom utbildningssektorn och verksamma inom livslångt lärande kan medverka i tillämpade forskningsprojekt, få ny kunskap, testa produkter och system och även få tillgång till såväl forskning som omvärldsanalys kring digitalisering.

RISE inom livslångt lärande

Vi behöver ställa om till ett livslångt lärande med fokus på framtidens behov. Digitaliseringen skapar nya möjligheter.

Läs mer om vad RISE gör inom livslångt lärande

Profile image

Carl Heath

Chef RISE professional Education

+46 70 2402037
carl.heath@ri.se

Läs mer om Carl