Skip to main content
RISE logo

Charlotte Karlsson

Divisionschef ICT

Tel +46 10 516 62 28

Email charlotte.karlsson@ri.se

Office Linköping

Department ICT

Licentiatexamen från Linköpings universitet inom ämnet statistik. Adjunkt och studierektor vid matematiska institutionen, Statistikerprogrammet, Linköpings universitet. Tidigare Vice President på Ericsson AB med lång erfarenhet och ett flertal roller inom produkt- och marknadsintroduktion, platschef i Ungern, ansvarig för kundrelationer i USA. Tidigare chefsbefattningar vid NFC och SAAB.