Erbjudande

Inom divisionen finns brand- och högspänningslabb i världsklass, samt AstaZero som ägs av RISE och Chalmers tekniska högskola. Här har både svenska och utländska fordonstillverkare unika möjligheter att testa och forska fram nya lösningar för ökad trafiksäkerhet. AstaZero erbjuder också mycket bra förutsättningar för forskare och trafikexperter som vill öka säkerheten för fotgängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter.

Vi är aktiva inom forskning och provning av produkters mekaniska och brandtekniska egenskaper, inbrottsskydd, produkters livslängd, brandteknisk dimensionering och test och dimensionering av släcksystem. Vi ger stöd vid framtagning av lagstiftning nationellt och inom EU. Vi certifierar produkter och stöder CE-märkning inom en rad områden. Vi driver flera kompetensplattformar, bland annat inom beräkning, säker bränslelagring, sjöfart/offshore och undermarksanläggningar. Tillsammans med Fire Research Norge har vi stora experimentella resurser och vår brandforskning är ledande i Europa. Läs mer här: Safety.

Elektronik för säkerhet och tillförlitlighet samt krävande miljöer är ett annat fokusområde. Vi forskar inom elektromagnetik, pålitliga system och miljötålighet och gör tekniska utvärderingar av produkter och system. Exempel på produktområden är personbilar, maskiner, radio- och mobiltelefoniutrustning samt annan IT-utrustning. Läs mer om våra erbjudanden inom elektronik. Under 2017 fortsätter bygget av AWITAR (Automotive Wireless Test and Research Facility), en anläggning där framtidens fordon ska få elektronik störningsprovad för att säkerställa funktionalitet och kommande lagkrav. 2018 beräknas AWITAR kunna ta emot sina första kunder. 

Vi erbjuder mätteknisk service åt både industri och handel. Kalibrering och återkommande kontroll av olika mätinstrument, som bränslepumpar och vågar, är grunden i vårt breda tjänsteutbud. Våra specialiserade medarbetare finns över hela landet. Läs mer om Kalibrering och verifiering.

Vi fungerar också som nationell nod med fokus på kvalitetssäkrad mätteknik. Vi utvecklar nya metoder för mätningar i samverkan med näringsliv och övriga samhället. Det inbegriper allt från till exempel högspänningsmätning i smarta elnät och geometrisäkring i produktionsflöden till mätning av välbefinnande för individer kopplat till ersättningsmodeller inom välfärden. Vårt arbete omfattar alla steg i mätning från försöksplanering till beslutsfattandet och processtyrning. Vi är också utpekat svenskt nationellt metrologi-institut (NMI) vilket innebär ansvar för upprätthållande av metrologisk spårbarhet i enlighet med mellanstatliga överenskommelser. Läs mer om Mätteknik.

SMP Svensk Maskinprovning

SMP Svensk Maskinprovning erbjuder en lång rad ackrediterade besiktnings-, certifierings- och provningstjänster inom maskin- och miljösäkerhet och är Anmält organ inom många områden. Vi arbetar mot Maskindirektivet med frågor som rör CE-märkning och EG-typkontroll av maskiner och produktionslinjer, erbjuder kravutredningar, riskanalyser, säkerhetsgranskningar och produktcertifiering. Vi utför miljökontroller och erbjuder kundanpassade utbildningar. På våra två provnings- och motorlabb skräddarsyr vi provningar inom personlig skyddsutrustning, motorsågar, cyklar, buller (ljud), avgasemissioner, vibrationer, hållfasthet efter våra kunders önskemål. Vår rikstäckande fältorganisation av besiktningsingenjörer besiktigar alla typer av entreprenadmaskiner, tunga spårgående arbetsredskap, lyftredskap, portar, hissar och rulltrappor samt utför enskilt godkännande av lastbilar och släp. 

Läs mer om SMP Svensk Maskinprovning.